Populärteknik

Nu blir det ”lätt” att landa på ett hangarfartyg

Här testar en F/A-18F Super Hornet det nya systemet för att landa på hangarfartyget USS George Washington. Foto: U.S. Navy
Här testar en F/A-18F Super Hornet det nya systemet för att landa på hangarfartyget USS George Washington. Foto: U.S. Navy

Med en ny programvara kan landningar på hangarfartyg göras nästan automatiskt.

Publicerad

Att landa ett jetplan på ett hangarfartyg är en av de svåraste uppgifterna för amerikanska stridspiloter. De ska sätta ner sitt plan på det hundra meter långa däcket som följer sjöhävningen och kan kränga många meter i alla riktningar.

Under de sista 18 sekunderna innan landning kan piloten tvingas att göra 300 korrigeringar av gas, skevroder, klaffar och stabilisatorer för att träffa rätt punkt där bromskroken häktas fast i planet.

Med ett nytt mjukvarubaserat system som kallas Magic Carpet kan antalet korrigeringar reduceras till tio för en skicklig pilot. Det gör att piloterna kan lägga ner mindre tid på att träna landningar och i stället öva mer på taktik, skriver U.S. Naval Institute.

Systemet är alltså inte helt automatiskt och ska främst ses som ett system för att förenkla landningarna.

För de plan som F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler och F-35 Lightning II Joint Strike Fighter som har digitala flygkontrollsystem krävs bara ny programvara för att installera Magic Carpet.

De slutgiltiga testerna av systemet genomfördes i slutet av juni där piloter genomförde omkring 600 testlandningar på hangarfartyget USS George Washington i varierande vindar där slutsatsen blev att landningar under alla typer av förhållanden blev bättre med det nya systemet.

Vid sidan av att piloterna kan flyga mer avslappnat sparas mycket tid och pengar på att hangarfartyget inte längre måste manövreras till en ideal position för landningar. Magic Carpet leder även till färre avbrutna landningar vilket sparar bränsle. Dessutom blir landningarna mjukare vilket minskar slitaget på flygplanen.

Målsättningen är nu att systemet ska börja integreras i stridsplanen 2019.