Innovation

Norrmännen betalar Lans

En norsk tillverkare har nyligen betalat licenspengar till Håkan Lans. Därmed kan företagskartellen som länge motarbetat honom vara på väg att spricka.

Publicerad

- Jag ser nu ett ljus i patentmörkret jag levt i i många år, säger Håkan Lans.

Många och stora teknikföretag i världen utnyttjar hans navigationspatent ända sedan början av 2000-talet.

Få har betalat för sig. Men alldeles nyligen – i mitten av januari i år — gjorde det norska marinutrustningsföretaget Jotron överraskande upp med den svenske uppfinnaren.

Jotrun slöt licensavtal med Lans redan 2006,  men har hållit inne med medlen fram tills nu.

Orsaken var att Jotron inte ville betala så länge ingen annan tillverkare inte betalade.

Ett liknande resonemang har förts av svenska Saab Transponder Tech, som bland annat säger sig vara världsledande på marknaden för  AIS-basstationer till Kina.

År 2001 slöt man ett licensavtal. Men 2003 slutade man betala avgifterna eftersom man ansåg sig vara diskriminerat i förhållande till andra, konkurrerande företag vilka inte ersatte uppfinnaren.

Våren 2009 kom kravet att betala Lans upp på en bolagsstämma. Enligt Saab kom parterna överens om ett förlikningsavtal våren 2010.

- Detta gällde både dåtida och framtida licensavgifter. I dag har vi ingen utestående fråga med bolaget GP & C, säger Ulrika Fager, bolagets presschef.

Men —  detta tillbakavisas av Håkan Lans.

- Vi har inget förlikningsavtal, De har ensidigt gett bolaget en ersättning. Men jag kan inte bedöma om det är rätt eller fel belopp eftersom Saab inte har redovisat vad de fakturerat sina kunder. Det är de skyldiga att göra, enligt avtalet från 2001, säger han.

I dagarna har dessutom en annan transpondertillverkare inlett förhandlingar om rojalties från patentet med uppfinnaren och dennes advokater.

Bland de andra bolag som ännu inte betalar finns exempelvis de som nämns i en anmälan till EUs konkurrensdirektorat och som delvis ligger till grund för den svenska pågående förundersökningen om patentintrång.

Tillverkaren Nauticast ingick licensavtal sommaren 2002 men vägrar, redovisa försäljningen av transpondrar och att ersätta GP & C. 

Bolaget, som köpts av amerikanska ACR Electronics, begärde 2005 att det amerikanska patentverket (USPTO) skulle ogiltigförklara Lans amerikanska patent, som registrerades 1996.

Detta gjorde USPTO år 2007. Beslutet har överklagats och processen är ännu oavgjord.

Japan Radio CO, JRC inledde förhandlingar med GP& C:s advokater år 2000 men har, enligt Håkan Lans,  till dags dato inte lämnat någon ersättning.

Både ACR Electronics och Japan Radio har erbjudits att kommentera affärerna med Håkan Lans  men bolagen har inte hört av sig till Ny Teknik.

Självorganiserande id-signaler

Stdma — self-organizing time division multiple access –gör det möjligt för flygplan, fartyg, bilar, räddningshelikoptrar och  oljeplattformar att via en bildskärm se var de själva befinner sig geografiskt samtidigt som de kan identifiera andra i deras närhet. Tekniken används i transpondrar, små radiosändare, som kommunicerar med basstationer via VHF-bandet och upprättar positioner via satellit. Även sjöfartsmyndigheter, polis, tull, kustbevakning och militär använder tekniken för att övervaka följa trafik.

Stdma ligger till grund för två världsstandarder, en för sjöfarten, AIS , Automatic Identification System, och en för flyget VDL Mode 4. Den gör seglatser och flygning i svårt väder och dimma säkrare. Det är också vanligt med AIS-transpondrar på fritidsbåtar och i EU utreds AIS-transpondrar även för bilar.

Lans började utveckla tekniken 1981 och patenterade det i Sverige  tio år senare. 1996 registrerades det amerikanska patentet. Lans har i dag registrerat patentet i ett 40-tal länder. Det första börjar att sluta att gälla i slutet av året. Han äger patentet medan bolaget GP & C som förvaltar avkastningen ägs av hustrun Inga.