Övriga nyheter

Miljardprojekt kan sluta som skrot

Det förarlösa bombplanet Neuron, som kostat 4,5 miljarder kronor, kan ha flugit färdigt. Nu riskerar det att hamna på museum eller skrotas.

Publicerad

I somras transporterades Neuron med lastbil från den italienska flygbasen Decimomannu på Sardinien till det svenska militära övningsområdet Vidsel i Norrbotten.

Under ett par veckor genomfördes där tio testflygningar med den fem ton tunga förarlösa bombaren. FMV, Försvarets materielverk, studerade bland annat om Neuron kunde smita förbi de svenska militära spaningssystemen. Planet provade också att fälla en bombattrapp av 250 kilo betong i stålhölje.

Testerna i Vidsel var de sista i en lång rad. Sedan 2005 har Neuron varit ett utvecklingsprojekt mellan sex länder och olika industriföretag, däribland Sverige och försvarskoncernen Saab.

Tanken har varit att utveckla en smygande attackdrönare och på så vis undersöka en mängd komplexa tekniker kopplade till fjärrmanövrering, smygtekniken stealth och bombfällning.

Planet flög första gången i december 2012. Därefter har över 100 flygningar och fler tester följt i Frankrike och Italien. Enligt Anders Fredlund, projektledare på FMV, är projektet nu avslutat.

Planet har kostat omkring 4,5 miljarder att utveckla, varav FMV och Saab gemensamt satsat 810 miljoner kronor.

– Tanken har aldrig varit att Neuron skulle bli en produkt, det är en renodlad demonstrator, säger Anders Fredlund.

Han berättar att svenska statens medverkan främst syftat till att behålla och skaffa ny teknisk ingenjörskompetens och tillsammans med Saab utveckla stridsflygsystemet Gripen i nästa generation (Gripen E).

På Saab vill man för dagen inte kommentera Neuron-projektet. Enligt Helene Lindstrand, pressansvarig på koncernen, behöver man klartecken från Dassault.

Men enligt uppgift kommer erfarenheterna från Neuron-studien väl till pass i bolagets utveckling av en obemannad Gripen. Saabchefen Håkan Buskhe sa i våras att en sådan version kan finnas klar om 5–6 år.

Har Neuronprojektet lyckats?

– Det har inte varit några stora problem. Neuron är osedvanligt robust och överträffar förväntningarna, säger Anders Fredlund.

Kunde Försvarsmakten se Neuron i Vidsel på sina radarskärmar?

– Det är hemligt. Men när det gäller kraven på smygförmåga har vi gått i mål. Vi har fått det vi efterfrågade.

Han ska nu skriva en slutrapport, och Neuron-länderna ska vid ett möte i november diskutera Neurons framtid. Alternativen är tre, uppger Anders Fredlund:

• Antingen hamnar den på ett flygvapenmuseum, exempelvis som det vid flygplatsen Le Bourget i Paris

• eller så skrotas den.

• Några länder är också intresserade av att genomföra nya prov, men uppges i nuläget sakna pengar.

Kan bära två bomber

Neuron är en attackdrönare, en UCAV – unmanned combat air vehicle. Industrideltagandet leds av franska Dassault, som står under ledning av DGA, som är Frankrikes motsvarighet till svenska FMV.

Utöver Frankrike och Sverige deltar myndigheter och industrier i Spanien, Grekland och Schweiz.

Motortyp: Adour MK951 Hybrid, från Rolls-Royce Turbomeca.

Bredd: 12 meter.

Längd: 10 meter.

Tomvikt: 5 ton.

Max startvikt: 7 ton.

Maxlast: 2 stycken 250 kilos bomber.