Digitalisering

Microsofts bredband får ny chans

Stora IT-företag med Microsoft i spetsen vill lansera en ny teknik för trådlöst bredband. När myndigheterna i USA skulle testa tekniken förra året fungerade inte Microsofts produkter. Men nu ges tekniken en ny chans.

Publicerad

För ett drygt halvår sedan testade den amerikanska telestyrelsen Federal Communications Comission, FCC, produkter som ska användas i ett nytt system för trådlöst bredband.

Men den apparat som Microsoft utvecklat fungerade inte. Därför kunde inte FCC godkänna den nya tekniken.

Men nu har Microsoft och några andra företag byggt nya apparater som FCC ska börja testa i slutet av januari.

I den nya tekniken används ledigt frekvensutrymme, så kallat "white space", mellan tv-kanaler som kan ge överföringshastigheter på 80 megabit per sekund.

För att utveckla tekniken har några av världens ledande IT-företag bildat White Space Coalition vars främsta medlemmar är Microsoft, Google, Dell, HP, Intel, Earthlink och Samsung.

Men det finns farhågor om att den nya tekniken kan störa tv-sändningarna och andra trådlösa tekniker.

Därför vill inte tevebolag och mobiloperatörer i USA att FCC godkänner den nya tekniken.

De apparater som testades förra året var prototyper som automatiskt letar upp ledigt frekvensutrymme och använder det för trådlös bredbandsuppkoppling.

Men FCC konstaterade att apparaterna inte fungerade på ett säkert sätt och kunde orsaka störningar.

Microsofts prototyp fungerade inte alls och Philips motsvarighet kunde bara användas i laboratoriemiljö.

Men nu har såväl Microsoft som Adaprum, Motorola och Philps utvecklat nya prototyper som ska testas i tre månader av FCC.

Om testerna går bra och FCC godkänner den nya tekniken räknar White Space Coalition med att de första produkterna kan börja säljas i början av 2009, skriver MSNBC.

Möjligheten att använda "white space" har även uppmärksammats av Post- och telestyrelsen, PTS, som är den svenska motsvarigheten till FCC.

I rapporten "Användningen av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna TV-sändningarna upphört" skriver PTS att frigjort frekvensutrymme bland annat kan användas för mobilt bredband.