Innovation

Lena Ek: Det är bedrägeri

Miljöminister Lena Ek. Foto: Martina Huber
Miljöminister Lena Ek. Foto: Martina Huber

Miljöminister Lena Ek skräder inte orden när det gäller silver i kläder och andra konsumentprodukter. – Ur konsumentsynpunkt är det ett bedrägeri, säger hon.

Publicerad

Antalet konsumentprodukter som innehåller silver som bakteriedödande ämne ökar på marknaden. Det upprör miljöminister Lena Ek.

– Jag anser att det här är dubbelt konsumentbedrägeri. Vi vet att silverpartiklarna tvättas ur och att det handlar om giftiga ämnen som inte ska finnas i kretsloppet. Hamnar det där blir det vi som får ta hand om problemen.

Dessutom är silverämnena helt onödiga menar hon:

– Både renhet och lukt blir lika bra om du tvättar kläderna på vanligt sätt.

Om 1,5 år kommer nya EU-regler för biocider (bakteriedödande ämnen) dit silver hör. Men enligt Lena Ek är situationen redan nu så allvarlig att miljödepartementet i ett brev till samtliga Landstingsstyrelser efterlyser substitut och erfarenhet av krav i upphandling av giftfritt sjukhusmaterial och textilier. De bakteriedödande ämnen som pekas ut är silver, triklosan och triklokarban.

Några direktiv handlar det inte om, Lena Ek säger att hon inte vill bli anklagad för ministerstyre.

– Men som privatperson vill jag uppmana människor att inte köpa sådana här varor.

På uppdrag av EU utför Kemikalieinspektionen en riskbedömning av olika typer av silver som ingår i produkter på marknaden.

– För mig är det här en akut fråga, säger Lena Ek.