Innovation

Lars Leijonborg i dag:

Alla svenskar får komma med förslag!

Hur ska Sverige navigera rätt i en stormig värld? Det statliga Globaliseringsrådet kom i dag med en rad förslag samtidigt som rådets ordförande Lars Leijonborg bjuder in alla svenskar att bidra med nya idéer.

Publicerad

- Alla rådets ledamöter är beredda att ställa upp på fortsatta diskussioner och vi bjuder in alla svenska att på rådets hemsida komma med förslag på hur Sverige gå vinnande ur krisen, sade Lars Leijonborg när han presenterade Globaliseringsrådets slutrapport idirektsändning över webbenstrax före lunch på måndagen.

Globaliseringrådet är den största enskilda utredning som Sverige skådat. Det bildades i december 2006 och har under dessa 2,5 år levererat 35 underhandsrapporter och hållit ett 50-tal seminarier och debatter.

Det har ett kansli på sju högt kvalificerade personer och består av 22 ledamöter – enbart toppnamn från olika samhällsgrenar – varav fem statsråd med utbildnings- och forskningsminister Lars Leijonborg som ordförande.

Uppdraget är att utforma en strategi som leder till att Sverige kan utnyttja de stora välfärdsvinster som den pågående globaliseringen innebär.

Asiens århundrade
Slutrapporten, som publiceras i dag, har följaktligen titeln”Bortom krisen”.

- Om vi gör rätt vägval nu kan Sverige gå stärkt ur krisen, sade Lars Leijonborg.

Omställningen kommer att bli dramatisk menar han.

- Det här är Asiens århundrade. Det är inte längre USA och Europa som formar världen. Makten förskjuts obönhörligt österut, sade han vid presentationen.

Flera varningssignaler
För Sveriges del finns det flera varningssignaler som vi måste ta tag i, menar Leijonborg.

1. Vi är inte den kunskapsnation som vi tror att vi är. Kunskapsinnehållet i den svenska exporten har sjunkit, forskningskvaliteten på universiteten har gått ned och skolresultaten är otillräckliga.

2. Den demografiska utmaningen med en stor ålderspuckel nära pensionen är fortfarande olöst.

3. Den privata tjänstsektorn är för liten. Den är mindre än i jämförbara länder.

4. Antalet medelstora företag bakom de storföretag som vi är så beroende av är alldeles för litet.

Globaliseringsrådets ledamöter

Lars Leijonborg lägger fram sina förslag till regeringen så snart som möjligt och hoppas att det så småningom blir en proposition av det hela.

Förslagen kostar statskassan 40 miljarder kronor under nästa fyraåriga regeringsperiod. Den i särklass största kostnaden är en skattereform som ska sänka marginalskatten dramatiskt. - en repris av den blocköverskridande skatteförändringen i början av 1990-talet.

Den andra tunga posten är ökad satsning på forskning och utveckling.

1. En blocköverskridande skattereform efterlyses.Den bör medföra att långt färre än idag behöver betala statsskatt - för 21 miljarder kronor försvinner värnskatten och andelen heltidsarbetade som betalar statsskatt minskar från 30 procent till 10 procent.

2. Rådet vill ha en huvudkontorsstrategi.Sverige ska inte nöja sig med att bli ett dotterbolagsland utan ska till och med försöka locka till sig nya huvudkontor. Med inslag som bättre fungerande expertskatt och satsningar på infrastruktur kan det lyckas.

3. Rådet föreslår en storsatsning på kunskapspolitiken.Engelska från första klass, fler studenter som pluggar utomlands, individuella kompetenskonton samt fortsatta stora investeringar i forskning och innovation är några inslag.

4. Rådet vill satsa på kvalitetsdrivande systeminom offentlig sektor genom exempelvis ökad konkurrens och vårdval.

5. Klimatomställningen bör användas för att gynna Sverige. Vi bör satsa på energiforskning och genom att bygga upp en rikstäckande infrastruktur med laddstationer göra Sverige till ett elbilens pionjärland.

6. Rådet vill utveckla arbetslinjengenom bland annat en blocköverskridande socialförsäkringsreform, snabbare inträde på arbetsmarknaden och olika åtgärder för att i praktiken höja pensionsåldern.

Kristina Alsér VD Mercatus Engineering AB

Hans Bergström, kolumnist, docent statsvetenskap

Carl Bildt, utrikesminister

Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

Lars Calmfors, professor internationell ekonomi

Per Carstedt, projektledare Bio Fuel Region

Dilsa Demirbag-Sten, journalist, författare

Anna Ekström, ordförande SACO

Lars Leijonborg, utbildningsminister

Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister

Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO

Karin Markides, rektor Chalmers tekniska högskola

Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret

Aina Nilsson Ström, designchef AB Volvo

Sture Nordh, ordförande TCO

Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister

Maud Olofsson, näringsminister, vice statsminister

Carl-Henric Svanberg, VD Ericsson

Lena Treschow Torell, VD IVA

Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska Institutet

Marcus Wallenberg, ordförande Internationella Handelskammaren (ICC)

Olle Wästberg, GD Svenska Institutet

Globaliseringsrådets kansli:

Pontus Braunerhjelm, kanslichef

Judit Weibull, programchef

Josefin Claesson, samordnare departementsledningen

Pernilla Norlin, omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef

Carolina Hofgren, assistent

Camilo von Greiff, utredare

Helena Svaleryd, utredare