Innovation

Känsligt instrument spårar hiv-smitta

Ta en sockerbit och lös upp den i Östersjön. Försök sedan mäta koncentrationen av socker. Omöjligt? Inte för forskare i Lund som utvecklat ett instrument som kan mäta extremt små koncentrationer. Första testet är att spåra hiv.

Publicerad

Bakom det nya instrumentet ligger många års forskning vid Lunds tekniska högskola, LTH. Det bygger på en så kallad kapacitiv sensor. På en liten platta av guld kopplas en molekyl som binder till det ämne som ska detekteras. Bindarmolekylen kan till exempel vara en antikropp.

Sensorn placeras i instrumentet och sedan sköljs provvätskan över ytan. Om det ämna man letar efter finns i provet binder det på sensorn vilket översätts till en elektrisk signal.

Än så länge finns instrumentet som en prototyp på LTH. Första testet är att detektera hiv-smitta i blod i samarbete med det amerikanska läkemedelsverket, FDA.

- Deras grupp för hiv-analyser är väldigt intresserade av vår metod eftersom den är 500 gånger känsligare än andra metoder som de använder, säger Martin Hedström, forskare i bioteknik vid LTH.

För att avgöra om en person har smittats med hiv mäts ett protein, p24, som sitter på virusets yta och som frisläpps i blodet. Genom att lundaforskarnas metod är så känslig kan hiv-smittan upptäckas tidigare. I dag tar det ett par månader innan koncentrationen är så hög att smittan kan upptäckas.

Hittills har testerna gjorts i Lund med blod som tillförts p24. Till hösten ska instrumentet testas på plats hos FDA i USA med hiv-smittat blod.

För att utveckla ett kommersiellt instrument har forskarna bildat företaget Capsenze. Bakom företaget ligger förutom Martin Hedström, professor Bo Mattiasson och Joakim Larsson.

Enligt Martin Hedström kan tekniken användas för att upptäcka en lång rad ämnen i vätskor.

Instrumentet kan till exempel användas för att spåra multiresistenta bakterier och föroreningar vid produktion av läkemedel.