Populärteknik

Jordens magnetfält ”sjunger” – hör det mäktiga ljudet

Bild från en väldigt kraftfull solstorm. Foto: Nasa
Bild från en väldigt kraftfull solstorm. Foto: Nasa

Hur låter jorden när den utsätts för en solstorm? ESA har tagit reda på det.

Publicerad

En forskargrupp ledd av tidigare ESA-forskaren Lucile Turc har lyckats spela in ett "sjungande" ljud från jordens magnetfält.

För att få fram ljudet analyserade den Europeiska rymdorganisationen ESA magnetiska vågor som blev till under en stolstorm. Dessa förvandlade man sedan om till ljudfrekvenser, hörbara signaler.

Resultatet: "En obehaglig låt som kanske snarare för tankarna till ljudeffekterna i en science fiction-film än ett naturfenomen", är hur ESA beskriver ljudet på sin hemsida.

Det blev faktiskt två låtar av det hela. Så här sjunger jorden under normalt rymdväder. Lyssna i spelaren nedan.

Så här sjunger jorden under en solstorm, när elektriskt laddade partiklar från solen dundrar in mot jorden. Lyssna i spelaren nedan.

För att kunna ta in ljuden skickades ett kluster om fyra rymdfarkoster genom den första regionen som partiklarna möter vid en solstorm. Forskarna hävdar att studien visar att solstormar djupt modifierar "foreshock-regionen", alltså den första magnetiska miljön i vår region som solvindspartiklar möter. När det är normalt rymdväder runt jorden är tonhöjden lägre, och melodin mindre komplex. Men när en solstorm drar in fördubblas frekvensen och tonhöjden blir högre.