Innovation

Innovativa företag håller igen på FoU

Få av de företag i världen som lägger mest pengar på forskning och utveckling kvalar in på listan över de mest innovativa. Det visar en färsk studie av världens 1000 mest FoU-tunga företag.

Publicerad

Konsultföretaget Booz & Company har gjort en stor kartläggning av de 1000 företag i världen som lägger ner mest pengar på forskning och utveckling, FoU.

Samtidigt har de frågat 600 utvecklingschefer på de aktuella företagen vilka de anser vara mest innovativa.

Resultatet visar att innovationskraften inte hänger på hur mycket pengar företagen investerar i FoU.

Ettan på innovationslistan, Apple, återfinns först på plats 70 på listan över vilka företag som satsar mest på FoU. Innovationstvåan Google ligger på plats 34 och trean 3M på plats 86.

Facebook, som kom på plats tio av de mest innovativa, finns inte ens med bland de 1000 företag i världen som satsar mest på FoU.

Av de tio företag som anses mest innovativa finns bara tre med på FoU-topplistan. Det är Microsoft, Samsung och Toyota.

Undersökningen visar också att de mest innovativa företagen nått bättre resultat mätt i tillväxt, rörelseresultat samt marknadsandel, de senaste fem åren.

”Det finns ingen statistisk signifikant koppling mellan finansiellt resultat och hur mycket företagen spenderar på FoU, vare sig mätt som totalt FoU eller som procent av omsättningen, ” skriver författarna och pekar bland annat på att Apples Fou-andel ligger på förhållandevis låga 2,7 procent av omsättningen.

Å andra sidan satsar läkemedelindustrin stora summor på FoU utan att få ut så mycket som de hoppas.

Den viktigaste faktorn för att lyckas med sina innovationssatsningar är, ligger enligt undersökningen i företagskulturen stöttar innovationsstrategin och att den också tydligt hänger ihop med företagets mål.

Totalt ökade de 1000 företagen sin FoU under 2010 med 9,3 procent. Samtidigt steg omsättningen med 15 procent. FoU:n i procent av omsättningen sjönk därmed från 3,76 procent 2009 till 3,52 procent förra året. De tio företag som satsade mest på FoU i världen 2010 Företag, Bransch, FoU i miljoner dollar 1 Roche, läkemedel, 9646 musd 2 Pfizer, läkemedel, 9413 3 Novartis, läkemedel, 9070 4 Microsoft, it, 8714 5 Merck, läkemedel, 8591 6 Toyota, fordon, 8546 7 Samsung, it/telekom, 7873 8 Nokia, it/telekom, 7778 9 General Motors, fordon, 6962 10 Johnson & Johnson, läkemedel, 6844 Källa: Booz & Company Svenska företags FoU-satsningar låg i princip stilla under förra året visar Ny Tekniks egen FoU- genomgång som presenterades i april i år: