Guldregn över unga forskare

2011-03-31 13:53  

Göran Gustafssonpriset, Sveriges kanske mest prestigefulla forskningspris, delas ut i dag. Fem forskare får 4,5 miljoner var i forskningsanslag samt 100 000 kronor i fickpengar.

Årets pristagare belönas för forskning på matematiken bakom big bang, organiska solceller, datorsimulerade katalysprocesser, genteknik mot cancer och hur man kan förbättra människans arbetsminne.

De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor. Priserna delas ut idag på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst på Musikaliska Akademien i Sockholm kl 17.00.

2011 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik till Hans Ringström, docent i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan, ”för sina fundamentala och internationellt mycket uppmärksammade bidrag till studiet av dynamiken inom kosmologiska modeller, speciellt vad gäller den kosmiska censurförmodan”.

Fysik till Ellen Moons, docent i materialfysik vid Karlstads universitet, ”för sina avgörande forskningsinsatser om grundläggande egenskaper för organiska och hybridbaserade solceller”.

Kemi till Fahmi Himo, professor i kvantkemi vid Stockholms universitet, ”för sin utveckling och tillämpning av kvantmekaniska tekniker för klargörande av enzymatisk och homogen katalys av kemiska reaktioner”.

Molekylärbiologi till Jussi Taipale, professor i medicinsk systembiologi vid Karolinska Institutet, ”för sina upptäckter av intracellulära signaleringsmekanismer i utvecklingsbiologiska förlopp och i uppkomsten av cancer”.

Medicin till Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, ”för sin uppmärksammade forskning kring neuronal plasticitet, som visar att träning kan påverka arbetsminnets kapacitet”.

Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor.

Priserna utdelas årligen sedan 1992 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag den 31 mars.

Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Läs mer om donatorn Göran Gustafsson och stiftelsen på www.gustafssonsstiftelse.se/kva

Skogsarbetaren som blev fastighetsmiljardär och stordonator

Göran Gustafsson föddes 1919 i en liten by utanför Gällivare. Efter folkskolan började han som skogsarbetare, där han snart gick under namnet Sko-Göran. Detta för att han försåg sina arbetskamrater med arbetsskor.

Så bra gick affärerna att han öppnade sin egen skoaffär. Det gick också lysande, så han öppnade en till. Snart hade han inte bara en rad butiker, utan ägde också fastigheterna där hans skoaffärer huserade.

Därefter började han köpa in och bygga hela köpcentrum i Stockholm och Uppsala, och med tiden blev han en av Sveriges största fastighetsägare. Han ägde också Bukowskis.

1989, året före fastighetskrisen och när priserna låg på topp, sålde han sitt fastighetsimperium och bildade Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Sedan 1992 delas årligen fem priser ut till yngre forskare, som vardera får 4,5 miljoner kronor att användas till egen forskning i Sverige under tre år. Till detta kommer 100 000 kronor i fickpengar.

Priset kan inte sökas, nomineringar görs av landets universitet och högskolor.

Handläggare av priserna är Ny Tekniks egen problematiske professor Göran Grimvall.

Kaianders Sempler

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer