Innovation

Grafens svaga punkt kan revolutionera bränsleceller

Grafen överraskar igen: protoner slinker igenom materialets kolatomer som är arrangerade i en hönsnätslik struktur.
Grafen överraskar igen: protoner slinker igenom materialets kolatomer som är arrangerade i en hönsnätslik struktur.

Grafen kan vara lösningen på läckande membran i bränsleceller. Nobelpristagaren Andre Geims forskargrupp har upptäckt en ny, oväntad egenskap hos supermaterialet.

Publicerad

Grafen släpper varken igenom gaser eller vätskor. Men protoner kan faktiskt passera det atomtunna, extremt starka materialet. Den överraskande upptäckten gjordes av en forskargrupp vid universitetet i Manchester under ledning av Andre Geim, som fick Nobelpriset i fysik 2010 för sitt arbete med grafen.

Forskarna var helt övertygade om att grafen skulle blockera även protoner, men utförde ändå experiment. Det visade sig att protonerna slank igenom de tunna kristallerna förvånansvärt lätt. Ännu smidigare gick det vid höga temperaturer och när grafenytan täcktes av katalytiska nanopartiklar.

Upptäckten kan revolutionera bränsleceller, enligt forskarna. I bränsleceller behövs en barriär som släpper igenom protoner (väteatomer utan elektroner) men blockerar bränslet, som vanligen är vätgas. I dagens bränsleceller läcker även en del av bränslet igenom barriären, vilket försämrar effektivitet och hållbarhet. Grafen skulle kunna komma till nytta för att utveckla tunnare och effektivare membran.

De nya rönen presenteras i en vetenskaplig artikel i Nature.


Följ Ny Teknik på Facebook!