Digitalisering

FRA femma på världens superdatorlista

Sverige har nu världens femte vassaste superdator. Totalt finns sju svenska datorer med på den nya listan över världens 500 kraftfullaste datorer. För ett år sedan fanns bara en.

Publicerad

Superdatorn hos Försvarets Radioanstalt, FRA, har gått in på femte plats i den lista som rangordnar världens mest kraftfulla datorer.
Listan presenteras av organisationen top500.org två gånger per år.
I den nya novemberlistan har Sverige fått in sju superdatorer på plats 5, 23, 154, 209, 253, 394 och 445.
För ett år sedan fanns bara en dator med på plats 128. Det var KTHs största dator som nu inte längre platsar i rankingen.
- Det här är en väldigt bra utveckling för Sverige, säger Sverker Holmgren.
Han är docent i numerisk analys vid Uppsala universitet och chef för Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, som samordnar datorresurserna vid de svenska universiteten.
För ett år sedan gissade han att Sverige skulle ha mellan fem och tio datorer med på novemberlistan 2008. Han förutspådde även att en av dessa skulle kvala in på plats tre till fem.
- Du fick full pott i din gissning. Visste du vad som var på gång?
- Nej, det kan jag inte påstå. Men man ska ju ha lite tur, säger Sverker Holmgren.
Då hans intresse är beräkningsresurser för den akademiska världen är han speciellt glad för den dator hos Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid Linköpings universitet som nu ligger på plats 23.
- Det är en kraftfull höjdare vi har där, säger Sverker Holmgren.
Av de övriga fem svenska datorerna på 500-listan finns en hos Chalmers och fyra hos svenska banker, okänt vilka.
- Vad är din prognos för nästa års lista?
- Några nya akademiska system kommer nog in. Om ytterligare några år får vi förhoppningsvis in en till bland de tio främsta, säger Sverker Holmgren.