Samhälle

Första dödsfallet med återinfektion med covid-19

En kvinna i Nederländerna har dött efter det att hon smittats med covid-19 en andra gång, rapporterar Aftonbladet.

Publicerad

Det är det första kända dödsfallet efter det att en person återsmittats av viruset, enligt Oxford University Press.

Kvinnan var 89 år och sjuk i en ovanlig och obotlig typ av blodcellscancer. Hon insjuknade i covid-19 för andra gången i samband med att hon påbörjade en ny kemoterapibehandling. Hon hade tidigare testat positivt för antikroppar.

Att kvinnan smittats en andra gång står klart sedan utredningen av dödsfallet visat att virusets genetiska sammansättning skiljde sig åt mellan de två tillfällena

Totalt har man konstaterat 23 fall där personer fått covid-19 en andra gång. I de andra fallen har personen tillfrisknat.