Populärteknik

Finsk rödfärg

På Efter Jobbetsidan den 23/10 påstås att slamfärger av Falu rödfärgstyp huvudsakligen används i Sverige och Chile. Man glömmer då Finland, där "punamulta" (rödmyllefärg på finlandssvenska) är nästan lika vanligt som i Sverige. Men, som det sägs om Chile, klimatet i Finland är ju i stort detsamma som i Sverige. Här är ett finskt rödfärgsrecept:

Tarveaineet 50 litraan punamultaa:
50 l vettä - vatten
2 kg rautavihtrilliä elisulfaattia - järnsulfat
4,5 kg hienoja ruisjauhoja - rågmjöl
9 kg punamultaa (italian punainen) - italienrött
3 l pellavaöljyvernissaa - linoljefernissa
ohenteeksi suolavettä - saltvatten som förtunning

Beteckningen rödmylla har för övrigt kommit att användas om regeringskoalitioner mellan socialdemokraterna och centern - av uppenbara skäl.

Kjell-Ove Widman