Innovation

Ett lager tenn nytt supermaterial

Ett lager tenn kan ge fantastiska egenskaper. Foto: Brad Plummer/Slac
Ett lager tenn kan ge fantastiska egenskaper. Foto: Brad Plummer/Slac

Statene kallar forskarna ett nytt material av ett atomlager tenn, med enastående egenskaper som elektriska ledare.

Publicerad

Ännu ett material baserad på endast ett atomlager ger forskarna hopp om enastående egenskaper som elektriska ledare. Materialet väntas kunna leda elektricitet med 100 procents effektivitet.

Det består av en lager tennatomer med en tillsats av fluor. Det fungerar suveränt som elektrisk ledare vid rumstemperatur och upp till 100 grader Celsius.

Namnet har materialet fått genom en kombination av det latinska namnet för tenn, stannum, kombinerat med suffixet i ordet grafene (grafen på svenska).

Materialet har utvecklats av forskare vid USAs energidepartements National Accelerator Laboratory och Stanfordforskare.

Forskarna ser stora möjligheter att kunna använda statene i mikroprocessorer, vilket skulle kunna öka hastigheten i processorerna och minska värmeförlusterna.