Övriga nyheter

Bluetooth kräver mer betalt

Högtalartillverkare föreslås få betala mer för bluetooth.
Högtalartillverkare föreslås få betala mer för bluetooth.

En inre strid har blossat upp inom organisationen bakom bluetooth. Ledningen får hård kritik för nya avgiftsregler. Tunga medlemmar i organisationen planerar nu att gå över till konkurrerande teknik.

Publicerad

Sedan den 1 februari i år ska många fler än tidigare betala avgifter till Bluetooth SIG för att få använda tekniken. Bluetooth SIG är ett icke-vinstdrivande företag i Delaware i USA som äger varumärket och hanterar medlemmarnas rättigheter till tekniken.

Ledningen för Bluetooth SIG motiverar de förändrade avgifterna med att medlemsantalet växer kraftigt medan intäkterna legat still. Högre intäkter behövs bland annat för utökade satsningar i Kina.

Kritikerna menar att intäkterna skulle bli betydligt högre än vad som är motiverat – omkring 50 miljoner dollar per år mot dagens 13 miljoner, om reglerna tillämpas fullt ut.

– Om alla betalar så som Bluetooth SIG har begärt, kommer organisationen enligt många bedömare öka sina intäkter tre–fyra gånger, säger Päivi Mäkynen, jurist på Stenberget Avtalslösningar, med lång bakgrund inom Bluetooth.

Hon påpekar att de nya avgifterna kanske inte ens är lagliga, eftersom de innebär att man måste betala en ny avgift för att bygga in färdiga bluetoothkomponenter i andra produkter. När det gäller licensavgifter för patent är detta inte tillåtet.

Päivi Mäkynen berättar också om en amerikansk industrijätte som planerar att minska antalet bluetoothchip i sina produkter från 50 miljoner till 10 miljoner per år.

Ledningen för Bluetooth SIG är dock inte oroad utan uppger att antalet bluetoothprodukter ökat med 20 procent jämfört med förra året.