Attefall: – Byggbolagen måste ta ansvar

2012-10-10 05:00  

Mängder av husägare med enstegstätade fasader har drabbats av fuktproblem. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tycker att byggbolagen måste ta sitt ansvar för att lösa situationen. Själv är han inte beredd att agera.

Hus med enstegstätade fasader, där puts ligger direkt på isolering, har drabbats av omfattande fuktskador. I många fall vill inte byggbolagen bekosta en ombyggnad till en tvåstegstätad lösning med luftspalt. Därmed står husägarna med nybyggda hus som behöver repareras för stora summor.

Bostadsminister Stefan Attefall tycker att problemet främst måste lösas av husproducenterna.

– Jag tycker att ett byggföretag med självaktning skulle vara mån om att lösa de här frågorna, för det hämmar förtroendet för hela byggbranschen.

Byggbolagen har hävdat att de byggde på ett sätt som var vedertaget och att ingen kunde förutse fuktproblemen.

– Men om du köper en tv som inte fungerar så hjälper det inte om tv-fabrikanten säger att vi trodde att vi gjorde rätt när vi producerade tv:n, säger Stefan Attefall.

Villaägarnas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet kräver att regeringen ska agera för att stärka konsumenternas skydd. De vill att byggfelsförsäkringen ska täcka så kallade utvecklingsfel, som inte var möjliga att förutse på grund av det rådande kunskapsläget, samt att rotavdrag på 500 000 kronor införs för enstegstätade hus.

Men Stefan Attefall är i dagsläget inte beredd att agera för att byggfelsförsäkringen ska täcka utvecklingsfel utan vill avvakta hur rättsprocesserna om enstegstätade fasader utfaller i hovrätt eller högre instans.

– Det kan vara så att domstolarna kommer fram till att det finns ett otydligt konsumentskydd, då måste vi överväga hur vi ska utforma det i framtiden, säger Stefan Attefall.

Men alla husägare är väl inte beredda att gå till domstol eftersom de riskerar att stå för hela rättegångskostnaden om de inte får rätt?

– Villaägarnas Riksförbund borde kunna bidra till att driva något rättsfall till ett avgörande, anser Stefan Attefall.

Enstegstätade putsade fasader

Enstegstätade fasader innebär att regn- och vindskydd ligger i samma skikt. Putsen läggs direkt på isoleringen och konstruktionen har visat sig mycket känslig för fukt och utförandefel. Fukt som kommer in i väggen kan inte ledas ut och riskerar därför att ge upphov till skador.

Omkring 350 enstegstätade hus har haft så stora fuktskador att minst en fasad har behövt byggas om. I flera fall har byggbolagen inte velat bekosta ombyggnad av väggarna till en tvåstegstätad konstruktion med luftspalt. Många husägare har därför stämt byggbolagen.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer