Digitalisering

125 miljoner ska ge it-forskning av världsklass

Ny Teknik kan idag avslöja att regeringen satsar 125 miljoner kronor för att skapa it-forskning av världsklass. Men det är bara sju procent av de totalt 1,8 miljarder kronor som satsas på forskning av "stor nationell betydelse".

Publicerad

På torsdag presenterar forskningsminister Lars Leijonborg forskningsproppen. Särskilt nöjd är han med att 1,8 miljarder kronor ska användas för forskning av ”stor nationell betydelse”.

- Eftersom vi då kan mobilisera resurser på ett antal för Sverige - och ibland hela mänskligheten - ytterst angelägna forskningsfält, säger han.

Regeringen har valt ut ett 20-tal områden som anses kvala in i den ambitiösa målsättningen.

Förslaget är kontroversiellt just eftersom det är regeringen som styrt urvalet och inte universiteten själva eller forskningsråden.

- Ett av de viktiga områdena vi valt ut är it-forskningen, som får 125 miljoner kronor för att vi ska kunna skapa ett par forskningsmiljöer av världsklass, avslöjar Lars Leijonborg för Ny Teknik.

Han anser it-området, som formellt kallas ”it och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för kommunikation och ledningssystem” i propositionen, väl klarar de tre kriterier (se ruta) som regeringen använt vid urvalet av de 20 forskningsområdena.

- It-forskningen behövs för att vi ska kunna lösa både samhällsproblem och effektivisera den traditionella svenska industrin, säger Lars Leijonborg, som också menar att det varit avgörande att det redan finns bra forskning och företag, som är ledande på området.

Han har lyssnat på såväl Vinnova som näringsliv vid urvalet, försäkrar han.

- Jag träffar ju Ericssons vd Carl-Henric Svanberg i Globaliseringsrådet, och han har flera gånger sagt att han inte kan fortsätta med utveckling i Sverige om inte också svenska staten satsar på den typen av forskning, säger Lars Leijonborg.

Men trots den stora betydelsen för både företag och samhälle får it-forskningen alltså endast sju procent av den pott på 1,8 miljarder kronor som ska gå till forskning av stor nationell betydelse. Medan exempelvis sju områden inom medicin får 560 miljoner kronor, alltså 31 procent.

Jonas Wallberg, chef för it-enheten på Vinnova, är besviken över att så liten andel av regeringens strategiska anslag går till it-området.

- Särskilt med tanke på att it-forskning snabbt kan skapa nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster för alla branscher i Sverige, säger han.

Strategiska satsningar på 20-tal områden.

Regeringen har använt tre kriterier vid urvalet av de 20 strategiska forskningsområdena:
* Forskningen ska avse viktiga samhällsproblem, globalt eller nationellt,
* Sverige ska ha goda förutsättningar att få forskningsmiljöer av världsklass på området
*Det ska finnas användare i Sverige som kan dra nytta av denna toppforskning finns här, inte minst svensk industri.

Regeringen förordar it-forskning inom dessa områden:
• Mikro- och nanoteknik, trådlös kommunikation och elektronisk kommunikation samt systemintegration – eftersom ”det är områden som svensk industri behöver”.
• Material, komponenter och systemlösningar för framtidens it-infrastruktur och apparater, eftersom ”det finns ett stort behov av det”.
• Fotonik, mikroelektronik, halvledarteknik, radioteknik, sensorteknik, systemintegration, programvaruutveckling samt it- och informationssäkerhet, eftersom det är ”grundläggandes forskningsområden”.

Totalt får ett 20-tal strategiska områden 1,8 miljarder per år.
De flesta finns inom medicin, teknik och klimat.
Hittills har regeringen avslöjat att:
- 125 miljoner går till it och mobil kommunikation
- 80 miljoner går till nanovetenskap
- 560 miljoner går till följande sju områden inom medicin:
- Molekylär biovetenskap
Stamceller och regenerativ medicin
Epidemiologi
Vårdforskning
Diabetes
Cancer
Neurogenerativa sjukdomar (som Alzheimers)
Hela listan avslöjas i regeringens forskningsproposition
De offentliga anslagen till forskning uppgår till totalt 33 miljarder kronor 2009 enligt regeringen.