Karriär

Så håller du rak kurs på nya jobbet

Foto: Tom Merton
Foto: Tom Merton

En bra start på nya jobbet kan bli en motor för fortsatt framgång, medan tidiga misstag kan leda till uppförsbacke. Fem viktiga frågor kan underlätta den första perioden.

Publicerad

Hur du agerar under de första månaderna på ett nytt jobb har stor betydelse för hur framgångsrik du blir i den nya rollen. Inte minst behöver anställda i ledande befattningar fokusera på att göra rätt saker. Därför bör du regelbundet ställa fem frågor till dig själv. Det menar Michael Watson, professor vid IMD och expert på ledarskapsfrågor, i en artikel i Harvard Business Review.

Hur skapar jag värde?

Varför fick du jobbet och vad förväntas du uppnå? Det rätta svaret är kanske inte detsamma som när du rekryterades, utan kan förändras i takt med att du utvecklas. Utöver din chef kan även andra personer inom organisationen ha förväntningar. Det är viktigt att förstå omfattningen och även skillnader i förväntningarna. Försök att tillgodose dem så mycket som möjligt.

Hur förväntas jag bete mig?

Om du inte har rekryterats för att förändra företagskulturen bör du sträva efter att förstå den och anpassa dig. Utmanar du värderingar och beteenden riskerar du isolering. Kom ihåg att normer och förväntat beteende kan variera på olika nivåer inom organisationen.

Vilkas stöd är viktigt?

Din framgång kan avgöras av människor som du inte bestämmer över. Därför behöver du bygga allianser. Lär dig att navigera i organisationen för att se vilka personer som har inflytande, och fokusera därefter på hur du kan få deras stöd. Allianser bygger på ömsesidighet, och det är därför viktigt att förstå andras mål och hur du kan hjälpa till.

Hur uppnår jag tidiga segrar?

Ledare inom förändringsarbete kan snabbt engagera medarbetare genom tydliga förbättringar. Görs det rätt ökar trovärdigheten och möjligheterna att göra djupgående förändringar förbättras. Identifiera därför tänkbara sätt för snabb och positiv påverkan på organisationen.

Vilka kunskaper behöver jag för att utvecklas?

Din expertis ledde dig till jobbet, men nuvarande kompetens räcker kanske inte för att bli framgångsrik i den nya rollen. Troligen kommer någon form av utveckling att behövas. Ju förr du förstår vilka kunskaper som behövs för att prestera på topp desto bättre.