Karriär

Rekordmånga vill plugga i höst

Läkarprogrammet är allra populärast bland sökta högskoleutbildningar i höst. Foto: Colourbox
Läkarprogrammet är allra populärast bland sökta högskoleutbildningar i höst. Foto: Colourbox

Rekordmånga har sökt högskoleutbildning till hösten. Populärast är medicin, juridik och ekonomi. Det visar en sammanställning från Verket för högskoleservice, VHS.

Publicerad

Helst vill studenterna plugga i Stockholm. Läkarprogrammet vid Karolinska institutet i Stockholm har flest förstahandssökande. På andra plats kommer juristprogrammet vid Stockholms universitet, följt av ekonomiprogrammet Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Först på fjärde plats kommer en utbildning utanför Stockholm, kursen i digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping.

– Vi kan se att det är samma typ av utbildningar vid de stora lärosätena som återkommer på listan över de mest sökta. Det är i sig inget konstigt då många av specialistutbildningarna finns där, säger Tuula Kuosmanen, ansvarig för antagningen vid VHS, i ett pressmeddelande.

340 634 personer har sökt ett program eller en kurs till hösten, en ökning med 4 procent jämfört med 2009.

Lärosäte: Sökalternativ

Karolinska institutet: Läkare

Stockholms universitet: Jurist

Handels i Stockholm: Ekonomie kandidat

Högskolan Jönköping: Digital bildbehandling

Lunds universitet: Jurist

Stockholms universitet: Civilekonom

Uppsala universitet: Jurist

Göteborgs universitet: Jurist

Göteborgs universitet: Läkare

Högskolan Jönköping: Foto-Visuell kommunikation

SLU: Djursjukskötare

Lunds universitet: Läkare

Göteborgs universitet: Socionom

Göteborgs universitet: Psykolog

KTH: Arkitekt

SLU: Veterinär

Göteborgs universitet: Sjuksköterska

Lunds universitet: Psykolog

Uppsala universitet: Läkare

Chalmers: Tekniskt basår

www.vhs.sepresenteras statistik över sökande per lärosäte, kurs och program.