Karriär

Olydiga barn lär mer

Lio Moscardini
Lio Moscardini

Barn gör inte som man säger. Det vet ju varje förälder. Men nu är det också visat vetenskapligt. Matteelever, särskilt barn med inlärningsproblem, hittar på egna sätt att lösa problem.

Publicerad

Matematiklärarna lär ut teoretiska, och ibland komplicerade, sätt att lösa enkla problem, medan barnen gör det så enkelt som möjligt för sig. Det visar den engelske pedagogen och forskaren Lio Moscardini, som studerat hur barnen gör. Det gäller alla räknesätt, och barnen lär sig snabbt känna igen likheter mellan olika problem.

Exempelvis adderar ett barn inte 48 + 25 genom att lägga ihop 8 och 5 och få 3 med 1 i minnet, för att sedan addera tiotalen 4 och 2 och med 1:an i minnet och få 7, så som man ska göra enligt läroboken. Istället lägger de smarta barnen med inlärningsproblem ihop 40 och 20 med 13 och får summan 73.

På liknande sätt formulerar barnen om frågan ”om Kalle har 14 klistermärken och ger bort 6 till Lisa …” till ”om Kalle ger bort 6 av sina klistermärken ...”. På så sätt utnyttjar eleverna det talade språkets logik för att lösa problemet.’

Ett tredje sätt att räkna är att använda symboler, teckningar och fingrar för att komma fram till rätt svar. Något som var totalt förbjudet i skolans ungdom.

Att det är så här kan vem som helst räkna ut, men nu är det också bevisat att barn inte gör som man säger.