Karriär

Medarbetare ger tummen upp för hybridarbete – men chefer pressas

Den, för många, nya hybrida tillvaron är inte helt okomplicerad. Foto: Unsplash
Den, för många, nya hybrida tillvaron är inte helt okomplicerad. Foto: Unsplash

Många anställda är nöjda med hybrida arbetssätt och tycks inte sakna kontorslivet. Men förändrade attityder och förväntningar innebär också utmaningar för chefer, visar en rapport som tagit tempen på det nya arbetslivet.

Publicerad

Hybrida arbetssätt har ökat för varje år i pandemins skugga och är här för att stanna, enligt Microsofts globala rapport Work Trend Index som kartlagt tillvaron för chefer och medarbetare i 31 länder.

Redan idag varvar 38 procent av medarbetare runt om i världen distansjobb med kontorsarbete. Inom det närmaste året överväger mer än hälften av de tillfrågade personerna i undersökningen att jobba i hybrida arbetsformer.

Rapporten konstaterar också att erfarenheterna under de senaste två åren har förändrat attityder runt jobbets roll i våra liv. Exempelvis visar studien att 47 procent av de tillfrågade medarbetarna nu är mer benägna att prioritera familj och privatliv före jobbet. Ännu fler, 53 procent, sätter hälsa och välbefinnande före sitt yrkesliv.

Ett förändrat beteendemönster där privatliv och flexibilitet värderas högt innebär att chefer nu måste balansera nya krav från anställda med fungerande organisationer. Det är en rejäl utmaning, visar rapporten. Globalt upplever över hälften av cheferna att deras ledarskap inte går i takt med anställdas förväntningar.

Hybrida tillvaron inte helt okomplicerad

Även i Sverige märks förändrade attityder bland medarbetare. Här prioriterar nu över 40 procent fler hälsa och välmående före sina jobb jämfört med tiden före pandemin. Men undersökningen visar också att allt fler tycks nöjda med sin arbetstillvaro nu jämfört med förra året. Då var exempelvis 42 procent beredda att byta jobb. Det har nu minskat till 36 procent.

Men den hybrida tillvaron är inte helt okomplicerad. 38 procent av medarbetarna i Sverige upplever att den största utmaningen är att veta när de bör jobba på kontoret och när arbetet ska ske hemifrån.

– Det är tydligt att allt fler är nöjda med omvandlingen till det hybrida men medarbetarna behöver stöd av sina ledare i att navigera genom framtidens arbetssätt. Därför är det skarpt läge för verksamheter att skapa konkreta förhållningsätt för medarbetarna, säger Nina Rapp som är affärsområdeschef för Modern Work och Security på Microsoft Sverige i ett pressmeddelande.

– Det kan bara ske genom att man börjar prata om vilken roll man vill att kontoren ska ha – och inte minst vilka incitament som finns för personalen att komma till kontoren, fortsätter hon.

Hälften av cheferna vill ha tillbaka anställda på kontoren

Undersökningen visar också att bara en femtedel av cheferna i Sverige har tagit fram överenskommelser om ett upplägg för hybridarbete. Samtidigt har bara 32 procent av cheferna planer på att be medarbetarna komma tillbaka till kontoret på heltid. Globalt sett vill däremot hälften av cheferna ha tillbaka sina anställda till kontoren.

Nina Rapp på Microsoft tycker att det svenska chefernas syn på hybridarbete är positivt.

– De nya beteenden som vi fått de senaste åren har gjort att vi har fått nya insikter kopplat till vårt arbete samt nya förväntningar från anställda. Att kräva tillbaka medarbetarna till kontoret och samtidigt ignorera de nya kraven som uppstått kommer inte landa väl hos medarbetarna, säger hon i pressmeddelandet.

I undersökningen har 31 000 personer, varav 1000 i Sverige, deltagit. I analysen igår också data från Microsofts produkter och trendspaningar på Linkedin.