Karriär

Experten: Här är motgiftet mot kontorsskvallret

Upp till 90 procent av all arbetsplatskonversation kan klassas som skvaller, visar forskning. Foto: Alamy
Upp till 90 procent av all arbetsplatskonversation kan klassas som skvaller, visar forskning. Foto: Alamy

Cirkulerar det ondsinta rykten om dina medarbetare? Sprids det negativa missuppfattningar och misstro mot företagets ledare, framtidsutsikter eller planer? Här är några tips på hur du kan motarbeta negativt skvaller.

Publicerad

Upp till 90 procent av all arbetsplatskonversation kan klassas som skvaller, enligt en artikel i amerikanska Journal of Applied Social Psychology. Det är egentligen inte särskilt konstigt – människan är ett socialt djur, och under större delen av vår existens som art har vi levt i små grupper där intresse för andras privatliv behövdes för att lära sig förutse och påverka sina stamfränders beteende. Vilket i sin tur ofta var bokstavligen livsnödvändigt.

Allt skvaller är heller inte negativt: som exempel framhåller en studie från University of California att skvallret hjälper till att upprätthålla social ordning, varnar oss för opålitliga ”stamfränder”, och har en terapeutisk effekt för den som blivit illa till mods av någon annans agerande.

Men det finns också skvaller som förgiftar relationer, skadar personers anseende och försvårar samarbete. Ofta föds det ur osäkerhet: när vi oroas av att vi inte har de fakta vi behöver, fyller vi tomrummet med antaganden.

Läs mer:

Harvard Business Review listar fyra metoder för att förebygga och motarbeta ”skadligt skvaller” bland dina medarbetare:

1. Ge dem alla fakta. Nedskärningar och andra stora omställningar kan utlösa en explosion av spekulationer om förändringarna inte kommuniceras klart och tydligt.

2. Lyssna på dem. Fråga medarbetarna vad de tycker om varje större förändring, och fråga dem såväl före som under och efter själva omställningen. Det uppmuntrar till deltagande i processen, istället för till spekulationer om den.

3. Underlätta relationsbyggande, till exempel genom företagsevent eller firmafester. Ju närmare du känner en människa, desto mindre benägen blir du att skvallra om henne.

4. Var en förebild. Medvetet eller ej, så ser de anställda sina chefer som representanter för företagets värderingar. Om du kommunicerar öppet och tydligt, undviker att själv delta i ryktesspridning, och rent allmänt signalerar personlig integritet – så kommer medarbetarna sannolikt att följa ditt exempel.