BILDSPEL: Här är alla 15 ingenjörer i riksdagen

2010-10-05 13:30  

Nio moderater, fyra sverigedemokrater och två miljöpartister. Av riksdagens ledamöter är femton ingenjörer, sex av dessa är kvinnor. Här svarar de på Ny Tekniks frågor.

Namn: Agneta Börjesson

Parti: Miljöpartiet

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 53

Distrikt: Halland

Vilken utbildning har du?

Nästan klar civilingenjör, väg och vatten.

Har du jobbat som ingenjör?

Egentligen inte. Jag gjorde mitt ex-jobb på VBB om parkeringsnormer.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Skulle gärna se en utredning om hur man kan modernisera upphovsrätten och se hur ny teknik kan utnyttjas som möjlighet för kulturarbetare istället för hot.

Tycker också att bredbandsutbyggnaden behöver fortsätta.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Jag tycker att den skall avvecklas.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja, till exempel för forskning inom infrastruktur (ex gaspumpar) och för att stimulera igång ny teknik som solceller.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Inom de tekniska områdena särskilt miljöteknik

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Ja.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Nej.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Jag gillar min bärbara mac och är avundsjuk på makens i-pad.

 

Namn: Annicka Engblom

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: 2006

Ålder: 43

Distrikt: Blekinge

Vilken ingenjörsutbildning har du?

Gymnasieingenjör, maskinteknisk gren

Har du jobbat som ingenjör?

Nej, bara i mitt examensarbete på ABB Electronics, där jag konstruerade ett fäste för kontakter i alla storlekar för seriemontering i motorer.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Ingen specifik teknikfråga, utan ett starkare patentskydd för alla de tekniska innovationer och uppfinningar som görs runt om i landet.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

En fortsatt stor roll i svensk energiförsörjning, med modern teknik och moderna upparbetningsmetoder.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja, för att snabba på omställningen.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja, men inte istället för de nödvändiga satsningar på övrig infrastruktur som alliansregeringen genomför, utan som ett framtida komplement.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig forskning. Miljöforskning.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättsskyddat material för eget bruk?

Ja, om man betalar för det.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Med stor restriktivitet.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Min mobil.

 

Namn: Annika Lillemets

Parti: Miljöpartiet

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 48

Distrikt: Östergötland

Vilken utbildning har du?

Civilingenjör, teknisk fysik och elektroteknik

Har du jobbat som ingenjör?

Från 1987 till 2004, mestadels på Ericsson med utveckling, systemledning och projektledning av mobiltelefonisystem.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Främja utveckling och spridande av förnybar energi, inte minst genom att bättre ta tillvara våra gemensamma resurser i form av statliga och kommunala bolag. De kommunala energibolagen har en viktig roll och lagstiftningen behöver ändras så de kan utveckla och sprida goda lösningar på samma villkor som privata och statliga bolag, även utomlands. AP-fonderna bör i högre grad bidra med riskkapital till miljöteknikföretag så de kan kan växa i Sverige. Vattenfall ska satsa på förnybar energi.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Ingen. Den är farlig, icke förnybar och onödig och ska avvecklas.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja, både för att styra om långväga resande och godstransporter från flyg och vägar och för att frigöra kapacitet på järnvägen för mer regional tågtrafik som Östgötapendeln.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Förnybar energi och miljöteknik och effektivare läkemedel mot malaria och andra tropiska sjukdomar.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Ja. 

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Nej.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Fyraårigt tekniskt program på gymnasiet behövs om det finns en efterfrågan på personer med den utbildningen på arbetsmarknaden.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Min lilla bärbara dator.

 

Namn: Björn Söder

Parti: Sverigedemokraterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 34

Distrikt: Stockholm

Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik

Har ej svarat på Ny Tekniks frågor.

 

Namn: Christer Akej

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 54

Distrikt: Skåne nordost

Vilken utbildning har du?

Civilingenjör, teknisk fysik

Har du jobbat som ingenjör?

Nej. Efter min examen utbildade jag mig till gymnasielärare och utbildade framförallt blivande gymnasieingenjörer.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Uppmuntra forskning och utveckling av nya miljövänliga energislag och utveckling av nya bilar som är mer driftsekonomiska och kan drivas med miljövänlig energi.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Sannolikt en ganska stor betydelse ett bra tag framöver. Ser ingen realistisk möjlighet att inom en snar framtid ersätta energin från kärnkraften med andra energislag.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Tror det är en förutsättning initialt för att få igång forskning och prototyper. Inom en tämligen begränsad tid måste dock den förnybara energin bära sig själv.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja, det känns som ett framtida transportmedel. I takt med att flyget, om man inte finner nya lämpliga energilösningar för detta, kommer att fasas ut så måste nya snabba transportmedel göra sitt intåg.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Nya energislag och medicin.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Svår fråga som inte kan besvaras med ja eller nej. Vi måste här finna en lösning anpassad till dagens verklighet men där vi samtidigt ser till så att de som producerar ursprungsmaterialet får ersättning för sin produktion så de kan leva på det och fortsätta producera.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Spontant är jag mycket tveksam.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Teknisk utbildning är viktig. Tror det behöver finnas en ”mellanutbildning” under civilingenjör där man erhåller en typ av examen.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Datorn står egentligen över allt. Den är en del i så mycket annat komplicerat som är i människans tjänst.

 

Namn: Eva Bengtson Skogsberg

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: 2006

Ålder: 59

Distrikt: Kalmar

Vilken utbildning har du?

Gymnasieingenjör, husbyggnad

Har du jobbat som ingenjör?

Ja, som byggnadsingenjör i 35 år, i början som biträdande arbetsledare på byggen, senare som konstruktions/planritare på olika arkitektkontor och byggkonsultfirmor.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Hur får vi fram en byggteknik som gör byggandet billigare så att människor har råd att bo i nyproducerade bostäder.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Vi måste ha energi till vår energikrävande industri och då är det naturligt att ha kvar kärnkraften. Samtidigt måste vi forska inom energieffektivisering och alternativa energikällor.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Tveksamt, satsa i första hand på befintligt bannät med upprustning och fler dubbelspår så att tidtabeller kan hållas.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Miljö och klimat, energi och medicin.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Upphovsrätten är en viktig rättighet som ger möjlighet att tjäna pengar på sina verk men den är även blockerande så det behövs reformer för att öppna upp för tillgång till lagligt material.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Svår fråga, har själv inga problem med det men kan för lite. Följde TV debatten i dag i frågan och forskare är oense
 
Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Har själv gått en sådan på 70-talet. Det fungerade bra att bygga på treårigt gymnasium med ett extra inriktat år som ledde till ett yrke.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Det får väl bli dagens lilla "allt i ett" mobil/dator/kamera.

 

Namn: Henrik Ripa

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 42

Distrikt: Västra Götaland norr

Vilken utbildning har du?

Gymnasieingenjör med inriktning på automation.

Har du jobbat som ingenjör?

Ja, 10 år på Festo som försäljningsingenjör samt även på IBM en sommar som programmerare.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Västsverige har väldigt många duktiga teknikföretag med profil miljöteknik. Det vill jag stimulera.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

För att lösa koldioxidfrågan kommer vi att behöva bygga ut den i det korta perspektivet 50-100 år för att sedan kunna avveckla den till förmån för förnyelsebara energikällor.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja, det är avgörande för att kunna fortsätta vara ett land i framkant när det gäller miljöfrågorna.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja, erfarenheten av tågsatsningar är att de lönar sig långsiktigt. Det är också viktigt ur ett miljöperspektiv för att minska beroendet av flyget.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Miljöteknik.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Ja, men vi måste hitta en modell som ersätter upphovsrättsinnehavaren. Det kan vara fast reklam i filmer eller ersättnings modeller som när man lånar böcker på bibliotek. Lösningar finns om bara vilja finns.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Jag är inte insatt i alla detaljer i frågan, men växtförädling har vi gjort i fler tusen år och under kontrollerade former kan jag tycka att man bör se på möjligheterna.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja, min uppfattning är att det var ett bra mellan alternativ till högskolestudier men ändå med mycket teoretiska kunskaper.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Playstation 3 men även min iPhone 4.

 

Namn: Jonas Jacobsson

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 37

Distrikt: Skåne väst

Vilken utbildning har du?

Gymnasieingenjör, el/teleteknik

Har du jobbat som ingenjör?

Nej, endast några somrar under studietiden som praktiserande fartygselektriker.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Jag har ingen specifik teknikfråga som jag tänkt driva för närvarande.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Kärnkraften står för nästan hälften av vår elproduktion och kommer rimligen att ha en viktig roll under överskådlig framtid. Det är viktigt att forska och vidareutveckla kärnkraften så att den blir bättre och säkrare.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Min personliga uppfattning är att staten bör förhålla sig så neutral som möjligt till olika typer av teknik, även på energiområdet.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Nja, finansieringsmöjligheterna måste utredas närmare innan det går att säga helt säkert.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Det är viktigt att satsa på grundforskning. I övrigt tycker jag att det är universitet och högskolor snarare än politiker som ska avgöra vilka områden som prioriteras.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Nej, man ska betala för de varor och tjänster man utnyttjar. Däremot behöver sannolikt upphovsrätten ses över och moderniseras.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Ja, inte minst eftersom olika typer av förädling av livsmedel kan bidra till att minska svält och fattigdom.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja, eller någon motsvarighet.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Om jag bara får välja en blir det någon av mina gamla analogsynthar. Eller möjligen iPhonen.

 

Namn: Josef Fransson

Parti: Sverigedemokraterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 32

Distrikt: Malmö

Vilken utbildning har du?

Automatiseringsingenjör.

Har du jobbat som ingenjör?

Jag har jobbat som underhållselektriker och tekniker.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Jag vill värna motorhobby. Jag är av uppfattningen att det kommer att ge samhället tillbaka i form av teknikutveckling och teknisk kompetens.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Jag tror att kärnkraften kommer att spela en väldigt viktig roll de kommande årtiondena. Lyckas vi snart få fart på generation 4-verken så är ju också en del av problemet löst gällande förvaringen av avfallet.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Finns goda utsikter för en ny teknik så kan det givetvis vara en förutsättning att staten skjuter till medel om tekniken ännu inte bär sig kommersiellt. 

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Nej, inte i nuläget. Först måste det till stora satsningar för att klara av behoven i vägnätet. Nettonuvärdeskvoten visar att den samhällsekonomiska nyttan är låg, undanträngningseffekterna är stora och att mer lönsamma projekt aldrig blir av.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Det är en fråga jag tycker skall styras av forskarvärlden, inte av politiker.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Nej.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Ja. 

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Det skall vara tillåtet.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Dator.

 

Namn: Lars Hjälmered

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: 2006

Ålder: 33

Distrikt: Göteborg

Vilken ingenjörsutbildning har du?

Civilingenjör, maskinteknik.

Har du jobbat som ingenjör?

Ja, inom inköp på Volvo Aero i Trollhättan. Är fortfarande anställd där, men tjänstledig under den tid jag arbetar som riksdagsledamot.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Att förmå fler unga människor att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och arbeten. Ett konkret exempel är att stärka matematiken i grundskolan.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

I alliansen vill vi ha ett robust energisystem på tre ben - vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Befintliga kärnkraftsreaktorer bör kunna ersättas med nya i enlighet med riksdagens beslut.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Vi har ett stöd till förnybar energi med certifikatsystemet som via konsumenter stödjer förnybar energi, detta bör fortsätta. Därutöver understöds bland annat förnybar energi genom den historiskt stora forskningssatsning alliansen sjösatt.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Jag vet av flerårig erfarenhet av pendling med tåg från Göteborg till Trollhättan och Stockholm betydelsen av bra kommunikationer. Skulle gärna se höghastighetståg i framtiden. Dock är det oerhört kostsamt och måste utvärderas ordentligt och ställas mot andra, möjliga satsningar.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Alliansen har gjort den största forskningssatsningen någonsin, en satsning som löper till 2012. Med satsningen sker dels en ökning av grundpengarna till forskning, så kallade fakultetsmedel. Dels sker en särskild satsning på medicin, teknik och klimat, då dessa är utpekade som områden som är av särskild vikt.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Diskussionen kring fildelningen har varit alldeles för svart-vit. Vi kan nu se ett tekniksprång där det är enklare och billigare att distribuera musik, film mm. Utvecklingen gör att tidigare affärsmodeller blir förlegade. Jag välkomnar denna tekniska och affärsmässiga utveckling. Samtidigt bör det vara möjlighet för en författare, musiker, TV-spelskonstruktör eller annan skapare att kunna tjäna på sitt skapande.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Ja, det ska vara tillåtet med genmodifierade grödor givet att man följer de högt ställda krav som finns i både nationell- och EU-lagstiftning. Samtidigt välkomnar jag att branscher med märkning möjliggör för konsumenter att göra val utifrån egna önskemål.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja, den fyra år långa teknikutbildningen fyller ett behov i arbetslivet. Dessutom blir den bra komplement till gymnasiala yrkesutbildningar samt eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskola och högskola.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Min mobiltelefon. Den har många roliga funktioner, men är också en sak jag inte skulle kunna leva utan!

 

Namn: Lars Isovaara

Parti: Sverigedemokraterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 51

Distrikt: Uppsala

Vilken utbildning har du?

Civilingenjör, maskinteknik

Har du jobbat som ingenjör?

Beräkningsingenjör på flera privata och statliga företag, och eget konsultföretag.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen? 

Få fler ingenjörer att starta och driva eget företag. Entreprenörskap.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Kärnkraften är oumbärlig för svensk elförsörjning.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Till viss del.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja om de ekonomiska resurserna tillåter det.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Ej svar.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

För eget bruk, ja.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Kan vara bra att införa ett mellansteg inför högre tekniska studier.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Jag har för arbetets skull varit helt beroende av datorer sedan 1983.

 

Namn: Malin Löfsjögård

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: 2008 (ersättare)

Ålder: 38

Distrikt: Stockholm

Vilken utbildning har du?

Civilingenjör, väg och vatten samt Teknologi doktor, avhandling om betongvägar.

Har du jobbat som ingenjör?

Ja, tidigare på Knut Jönssons Ingenjörsbyrå samt vid Cement och betonginstitutet. Är nu tjänstledig från Trafikkontoret i Stockholms stad där jag är enhetschef med ansvar för drift och underhåll av gator.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Mitt politiska favoritområde är trafik och infrastruktur. Utan en väl fungerande infrastruktur fungerar inte samhället. Vi behöver också en effektivare anläggningsbransch för att få mer spår och väg för pengarna.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Vi i Moderaterna och Alliansen satsar på en mix av tre energislag: vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Då kan vi säkra en trygg energiförsörjning och även exportera energi till utlandet.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja. Idag har vi ett elcertifikatsystem som hjälper till att bygga ut och utveckla förnybara energikällor, t.ex. vindkraft.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Först måste vi ta hand om det järnvägssystem som vi har idag och här är behoven enorma. Att rusta och bygga ut detta nät i första hand ger bättre och snabbare miljöeffekter och möjligheter att transportera gods och människor.  Jag är inte emot höghastighetståg generellt sätt, men vi måste göra rätt saker först.  

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Jag personligen tycker att forskning inom teknik, miljö och medicin är viktigt, forskning som gör samhällsnytta. Viktigt att forskningen premieras utifrån kvalitet.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Nej, inte utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Vi Moderater är inte för eller emot GMO som teknik, utan anser att varje GMO ska bedömas för sig från fall till fall utifrån sina särskilda egenskaper, vilket inkluderar ev påverkan på miljön. Dessa ställningstaganden grundas på vetenskapliga och etiska bedömningar samt utgår från försiktighetsprincipen. Samtidigt är det viktigt att tillfredsställa de konsumenter och odlare som inte vill äta eller producera genmodifierade grödor, här är t.ex. odlingszoner en viktig åtgärd.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Jag är positiv till ett fjärde år om det bedöms finnas ett behov av det.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Min mobiltelefon och dator.

 

Namn: Maria Plass

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: 2006

Ålder: 56

Distrikt: Västra Götaland väst

Vilken utbildning har du?

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad.

Har du jobbat som ingenjör?

Ja. Som byggkonsult, inom försvaret, på SAAB och som egen företagare inom byggsektorn.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Infrastrukturfrågor, FoU.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Enligt det riksdagsbeslut som vi antog 2010 där vi vill behålla och utveckla kärnkraften genom bl a att nuvarande 10 reaktorer skall få ersättas med nya och ännu effektivare reaktorer.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Vår samlade energi- och klimatpolitik vilar på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Vi satsar t ex medel på olika former av energiforskning och utveckling t ex inom biogas och solceller men även fordonsskattebefrielse för miljöbilar. Fortsatt teknisk utveckling bör stödjas.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

På sikt ja men vi måste först bygga och underhålla nuvarande järnvägssystem.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Energiutveckling, utveckling av miljöfordon men även medicinsk forskning.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Jag vill att vi skall respektera upphovsrätten men även öppna upp för tillgång till lagligt material.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Inte generellt, men vi bör följa utvecklingen.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

 Ja.

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Mobilen.

 

Namn: Mikael Jansson

Parti: Sverigedemokraterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder: 45

Distrikt: Halland

Vilken utbildning har du?

Gymasieingenjör, el-tele.

Har du jobbat som ingenjör?

Nej.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Ökade anslag till forskning och till riskkapital för ny teknik.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Jämte vattenkraften bör ny kärnkraft vara huvudproducent av el.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Ja, men med omdöme. Subventionen ska inte långvarigt lyfta fram för dyr elproduktion.

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja om kostnaden är försvarbar i ett totalperspektiv jämfört med andra alternativ.

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Forskning med möjlighet till industriell utveckling.

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Nej, normalt sett inte. Dessutom kommer det finnas fler legala alternativ att dela upphovsrättsskyddat material.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Nej, försiktighetsprincipen säger att vi inte ska ta risken. Men vi ska följa utvecklingen noga.

Globalt sett kan genmodifierad mat hjälpa mot svält. Men ofta är det egentliga problemet överbefolkning.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Datorn

 

Namn: Ulrik Nilsson

Parti: Moderaterna

I riksdagen sedan: NY

Ålder:  47

Distrikt: Västra Götaland syd

Vilken utbildning har du?

Ej avslutad utbildning till civilingenjör, kemi – har nog tre tentor kvar.

Har du jobbat som ingenjör?

Ja, på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, dels som expert på transport av farligt gods, dels som chef för en enhet som certifierar kvalitets- och miljöledningssystem.

Vilken är den viktigaste teknikfrågan som du vill driva i riksdagen?

Fortsatt goda förutsättningar för svensk industri, inte minst kunskapsbaserad.

Vilken roll ska kärnkraften spela i Sverige i framtiden?

Jag tror inte energisystemet klarar sig utan kärnenergi under de närmaste 20-50 åren, dock är det inte förstahandsvalet.

Bör staten subventionera satsningar på förnybar energi?

Staten bör medverka till incitament för förnybar energi

Ska Sverige satsa på höghastighetsbanor för tågtrafik?

Ja, börja med Götalandsbanan. (Jag är även styrelseledamot i Europakorridoren AB - en lobbyorganisation för höghastighetståg i min tidigare funktion som kommunstyrelseordförande i Borås stad.)

Vilka forskningsområden anser du att Sverige ska prioritera?

Knappast en politisk uppgift att peka ut vilka forskningsområden som är/blir starka

Ska det vara tillåtet att ladda ner upphovsrättskyddat material för eget bruk?

Jag vill värna upphovsrätten - den som skapat något bör äga resultatet av sitt skapande. Dock inser jag att dels den tekniska utvecklingen och dels värderingsförskjutningar hos befolkningen gör frågan mer mångfacetterad.

Ska vi tillåta genmodifierad mat?

Ja så länge den är dels ekologiskt hållbar och säker för människan. Försiktighet anbefalles.

Behövs ett fyraårigt tekniskt program på gymnasiet?

Ja, teknik kunskaper behövs på alla nivåer och det kan finnas behov av även av "gymnasieingenjörer".

Vilken är din tekniska favoritpryl?

Linsen i glasögon, kikare, teleskop, lupp, mikroskop etc, utan den hade jag varit handikappad.


Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer