Karriär

Attityden kan kosta dig jobbet

Gunilla Arhén
Gunilla Arhén

Min tolkning är att du har bra förutsättningar att få de jobb du söker. Du har svaret inom dig själv, svara Gunilla Arhén veckans frågeställare.

Publicerad

Fråga:Hur får man roliga, spännande och attraktiva arbeten utan att vara infödd eller ingift eller vilja gå den "politiska" karriärvägen och snacka mycket utan att få något gjort?

Jag arbetar inom en statlig myndighet med bland annat analyser och affärsutveckling. Innan dess var jag verksam inom telekombranschen. Jag har nu sökt jobb på både små och stora konsultbolag, och har fått komma på intervju till samtliga utan att få något erbjudande. Ofta får jag ingen motivering. Jag tror att det är attityder och värderingar det hänger på. Utifrån verkar det vara svågerpolitik, politiska överväganden och mycket ryggklianden som styr tillsättning av många intressanta, välbetalda och roliga arbeten. Mitt antagande är att det är attityder och värderingar som styr tillsättningar.

Civilekonom

Svar: Du är välutbildad, har arbetat hårt och målmedvetet med bred bakgrund som linjechef, projektledare och ansvarig i stabsroller. Ändå verkar något ha ändrats, du blir fortfarande kallad till intervjumöten men får inte längre de tjänster du söker.

Du är missnöjd med motiveringarna. Kan du ha ändrat beteende på senare tid? Kanske du har någon stor förändring i privatlivet eller andra problem just nu? Eftersom du fick alla jobb tidigare, och något nu är förändrat, är min tro att du kan finna svaret i dig själv, i ditt beteende och din attityd.

En teknik som kan vara till hjälp är följande: Hitta en människa du har förtroende för och be honom/henne träffa dig några gånger som bollplank. Förbered dig innan genom att tänka igenom händelseförloppet. Beskriv varje intervjutillfälle. Bollplanket får ställa följdfrågor för att förstå vad som hände, men inte kommentera något under samtalet. Han/hon ska vara tyst, lyssna, skriva och notera. Därefter ber du bollplanket att ge sin syn på vad som hände. Nu är det du som lyssnar utan att säga något. Därefter kan ni båda samtala om vad som hände. På detta sätt får du möjlighet att tänka igenom och reflektera över varje möte, innan ni träffas, under ert möte och efteråt i återkopplingen.

Min erfarenhet är att arbetsgivare söker chefer och medarbetare med rätt bakgrund, erfarenhet och kunskaper. Lika viktigt är att en nyanställd ska passa in i organisationen. När yngre personer söker jobb är utbildningen viktig. I takt med stigande ålder ökar kravet på branscherfarenhet, samtidigt som basutbildningens värde minskar. I tjänste- och serviceindustrin är sociala kontakter med kunder och leverantörer avgörande för affärerna. Därför lägger arbetsgivaren stor vikt vid att medarbetares attityder uppfattas som positiva utifrån företagets miljö och värderingar.

Trygghetslagarna gör det dyrt att felanställa. Dessutom har vi tyvärr högre skatt på arbete än på maskiner och varor. Därför är arbetsgivare rädda att anställa fel människor. Min tolkning är att du har bra förutsättningar att få de jobb du söker, om du börjar fundera över varför dina möten med presumtiva arbetsgivare verkar ha ändrat karaktär. Du har svaret inom dig själv.

Lycka till!

Gunilla Arhén, Karriärrådgivare.