Isbjörnshonor får penis av miljögifter

2000-09-13 13:00  

Norska och kanadensiska forskare har upptäckt att miljögiftet PCB allvarligt skadar isbjörnarna framför allt på Svalbard. Forskarna har funnit tvåkönade isbjörnar med stört immunsystem.

Hermafroditer?
- Isbjörnarna hade klara reproduktionsskador och sänkt immunförsvar, säger Janneche Utne Skåre. Hon är professor vid Norges Veterinärhögskola och deltog i undersökningen.

Isbjörnarna på Svalbard, i norska Arktis, var hårdast drabbade. Det var också där hermafroditerna påträffades, isbjörnshonor med deformerade manliga könsorgan.

Svalbardsbjörnarna hade PCB-halter som var sex gånger högre än deras släktingar i Alaska och tre gånger högre än i arktiska Kanada. Jämfört med norska kvinnor var skillnaden ännu större, isbjörnarna hade 60 gånger högre PCB-halter i sitt kroppsfett.

- Vi misstänker också att dödligheten bland Svalbards isbjörnsungar är högre än bland de kanadensiska. Normalt föder isbjörnshonorna en unge vart tredje år. Nu har Svalbardsbjörnarna börjat föda oftare, vartannat år. Det kan bero på att ungarna dör för dem och att de då är beredda att para sig oftare. Men det är bara en hypotes än så länge, säger Janneche Utne Skåre.

För att testa immunsystemetgjorde forskarna fältförsök på 30 björnar på Svalbard och 30 i Kanada. De vaccinerade björnarna mot en rad kända sjukdomar, bland annat herpesvirus.

- Ju högre PCB-halter isbjörnarna hade, desto svagare var deras svar på vaccinerna. Det visar på ett negativt samband mellan PCB och immunsystemet, säger professor Skåre.

Att jordklotets båda poler har så höga miljögiftshalter beror på den så kallade globala destillationen. Ämnen och partiklar dras från varmare trakter mot de kalla polerna, där de fälls ut. Även om utsläppen från söder inte är så höga koncentreras de på den förhållandevis lilla ytan i Arktis och Antarktis.

Det förklarar Henrik Kylin, miljöanalytiker vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har forskat mycket i polartrakterna och bland annat sett PCB-skador på tretåig mås i Barents hav. Fåglarna har haft klumpfot och korslagda näbbar.

De norska forskarna menar att den största andelen PCB transporterats i gasfas med vindar söderifrån. En del kan också ha hamnat där med havsströmmar och is.

Henrik Kylin lutar mer åt att PCB-källan är lokal.

- Man kan inte utesluta att de höga PCB-koncentrationerna på Svalbard kommer från den tidigare militära verksamheten där. Många ryska u-båtar ligger ju sänkta i vattnen runtomkring. Det kan finnas mycket PCB i dem, från elektroniska komponenter till kondensatorer, säger han.

Enligt Janniche Utne Skåre är miljögiftshalterna i Arktis lägst i Alaska, och ökar successivt från Kanada över Svalbard till västra Sibirien. Sedan avtar de högst österut igen mot Alaska.

Kerstin Österberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer