Sju sätt att motivera och peppa medarbetare

2021-04-06 16:36  
Motivation är ofta nyckeln till framgång på jobbet. Foto: Unsplash

Tydliga mål, täta avstämningar, gränsdragning och utvecklingsmöjligheter. Ledare har en viktig uppgift att motivera distansjobbande medarbetare under pandemin.

Motivation är ofta nyckeln till framgång för företag. En artikel i Forbes lyfter fram sju strategier som chefer kan använda för att behålla medarbetares engagemang och inspiration under osäkra pandemitider:

1. Tydliga mål

Företagets mål och enskilda ansvarsområden kan ha ändrats under pandemin. Distansarbetet försvårar också chefers möjlighet att titta förbi och se hur det går för anställda. För att minska stress och eventuella oklarheter bör chefer vara tydliga med vad som ska levereras och varför. Att bidra till att medarbetare ser framgång i sin roll, och hur detta medverkar till företagets mål, är motiverande.

2. Fira prestationer

När de informella kontakterna minskar är det viktigt att uppmärksamma små och stora prestationer. Utöver kvartalsvisa mål kan man exempelvis sätta mindre vecko- eller månadsmål. Små belöningar eller annan uppskattning för bra insatser kan betyda mycket för engagemanget.

3. Ge feedback

Alla uppskattar beröm, men större effekt fås om det samtidigt kopplas till hur en enskild jobbprestation påverkar avdelningens eller företagets mål. Konstruktiv och regelbunden feedback är därför viktig, särskilt om du leder på distans och möjlighet till informell återkoppling minskar.

4. Utvecklingsmöjligheter

Människor söker sig inte bara till ett företag för den nuvarande rollen utan även för framtida karriärmöjligheter. För att behålla talanger är det viktigt att skapa en kultur där ett kontinuerligt lärande ingår. Här spelar chefer en stor roll för att säkerställa att anställda har tid och möjlighet att fortsätta utveckla sig.

5. Skapa delaktighet

Med distansarbete kan en känsla av social isolering uppstå. För att stärka känslan av gemenskap är det viktigt med sociala aktiviteter, men också att ha kanaler för öppen kommunikation och underlättande av problemlösning. Öka informella avstämningar och check-ins via telefon, chatt och videosamtal. Glöm inte heller bort nyanställdas behov av att känna sig delaktiga i företaget. 

6. Sätt gränser

När bostaden har blivit arbetsplats suddas gränser mellan jobb och fritid ut. Detta ökar risken för utbrändhet. Som ledare bör du vara ett föredöme och minska pressen att alltid vara tillgänglig. Sätt därför tydliga gränser. Be inte om information eller ha möten utanför arbetstid. Var tydlig med att du inte förväntar dig omedelbara svar på mejl.

7. Experimentera och anpassa insatser

Människor har olika drivkrafter och motiveras av olika saker. Därför kan behov av beröm, belöningar, feedback, vägledning och utveckling skilja sig åt. Att behålla motivationen kräver därför en individuell anpassning.

Charlotte Delaryd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap