Chefer känner sig digitalt redo

2015-01-23 08:00  
Nordiska chefer är rätt säkra på sin egen förmåga att klara en digital utveckling. Foto: All over press

Nordiska chefer känner sig rätt säkra på att de själva klarar av den digitala utvecklingen. Mindre övertygade är de att själva företaget fixar omställningen.

Utvecklingen mot internetbaserad kommunikation är så djupgående att kallas paradigmskifte i undersökningen av de nordiska cheferna. Det är kommunikationskonsulterna Hammer & Hanborg som har frågat hur den digitala utvecklingen påverkar cheferna i de nordiska länderna.

Resultaten är ganska likartade i de nordiska länderna. En fjärdedel tror sig inte om att klara paradigmskiftet, en fjärdedel vet inte. Men över 50 procent av de tillfrågade känner sig personligen väl rustade att möta utmaningarna. De svarar att de redan jobbar digitalt och förstår de digitala möjligheterna liksom att de har rätt verktyg. En del av dem ifrågasätter att det är ett paradigmskifte nu, de anser att det inträffade för länge sedan.

Inte lika många tror dock att företaget de jobbar på är lika redo, 38 procent är siffran för Sverige.

Vad är problemet? Nyckelordet är kompetensen hos de anställda. De som har svarat att firman klarar de digitala påfrestningarna anser att de anställda har tillräcklig kompetens. De anser också att ledningen är medveten om vad som sker.

De som däremot misstror sina företag gör det för att de uppfattat att den rätta kompetensen saknas i leden och att ledningen inte verkar fatta att det är ett paradigmskifte som pågår. De som jobbar på stora företag tror att nödvändiga förändringar dröjer, eftersom allt tar längre tid i ett stort företag.

Majoriteten av de tillfrågade, 80 procent, uppger att företaget har en digital strategi. Häften av dem säger att strategin är specifik, resten att den är integrerad i den totala affärsplanen. Ju större företag desto större är sannolikheten att det finns en strategi.

Bara 28 procent säger sig veta med säkerhet att företaget tjänar på att vara finnas digitalt, 31 tror att det är så. Men 20 procent svarar nej och lika många att de inte vet.

Varför är då de digitala kanalerna och utvecklingen av dem så viktiga för företaget? Försäljningen, varumärkesbyggandet, och kundservice är de tre områden som bedöms som viktigast, men även produktutveckling, marknadsbevakning och internkommunikation är på listan.

Alla som svarade i undersökning ansåg att det digitala paradigmskiftet kommer att medföra nya jobb. En CDO, Chief Digital Manager, blir nödvändig, behovet av analytiker kommer att växa.

Det försvinner jobb också; banktjänsteman, telefonförsäljare och allt som har med tryckeri att göra är ajöss. Dessutom kommer mellanchefernas tid att vara förbi inom 5-10 år. Deras arbetsuppgifter kan hellre integreras i andra yrkesroller, tror de tillfrågade. Också kundservice kommer att minska kraftigt i betydelse, kunderna hjälper varandra i stället. Det finns de som tror att också lokala it-avdelningar försvinner i takt med att allt mer placeras i molnet.

Drygt tusen nordiska chefer har svarat på frågor om den tekniska utvecklingen. Som en knorr fick de säga vilka företag de tycker är bäst på att använda den digitala utvecklingen i sin verksamhet.

Google, svarade 39 procent.

Apple, svarade 24 procent.

Ikea, svarade 20 procent.

Därför känner sig cheferna rustade

  • Jag är nyfiken, lärande och texter.
  • Jag har en tydlig bild av när och varför digitala kanaler ska användas.
  • Jag är kreativ och genom idéer genom att vara modig.
  • Jag har kompetens och insikt.
  • Jag håller mig uppdaterad genom att läsa och delta i seminarier.
  • Jag har rätt mental inställning.

Källa: Hammer & Hanborg

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap