Drivkrafternas betydelse för motivationen

Foto: Alamy

GUIDE. Skaffa dig koll på vad som är just dina drivkrafter. Då vet du var du kommer bäst till din rätt, menar experten.

För att du ska hitta jobbet som passar dig bäst, där du trivs och kommer till din rätt är det flera olika faktorer gällande dig som du bör vara medveten om: dina främsta styrkor och talanger, dina intressen, din beteendestil och dina värderingar.

Dessutom bör du vara klar över vilka som är dina starkaste drivkrafter så du vet vad som motiverar dig och vad du tycker är viktigt.

När du är klar över det kan du lättare avgöra om arbetsplatsen du söker eller är på stödjer dina drivkrafter. Drivkrafter är attityder till saker och ting och hjälper oss att definiera vilka vi är och vad som får oss att må bra. Överensstämmer dina attityder med organisationens så ökar möjligheterna att du kommer att trivas.

Olika drivkrafter – vilka är dina?

Kunskap: har du kunskap som drivkraft är du huvudsakligen intresserad av att upptäcka och söka efter fakta och information. Du intar gärna en ”tänkande” hållning och bortser oftast från ett föremåls skönhet, praktiska nytta eller ekonomiska värde. Du vill observera och förstå sammanhang. Du kanske drivs av att bli sedd och tillfrågad som en expert inom något område.

Ekonomisk: har du en stark ekonomisk drivkraft har du ett stort intresse för pengar. Du är inriktad på vad som är lönsamt och vill ha ekonomisk avkastning på gjorda investeringar i tid och pengar. Du strävar efter den trygghet som ekonomiska tillgångar innebär. Du kan ha ett behov av att överträffa andra när det gäller ekonomiska och materiella tillgångar.

Självförverkligande: du har ett starkt intresse för personlig utveckling och välbefinnande. Du värdesätter miljöer som ger utrymme för kreativitet och nytänkande. Du vill ha utrymme att pröva egna eller andras idéer. Inre reflektion och återkoppling är en naturlig arbetsmetod.  Du uppskattar omgivningar som ger tid och utrymme för detta.

Praktisk: du uppskattar det handfasta skapandet och ett klokt utnyttjande av resurser. Tillverka och skapa är nyckelbegrepp i den här drivkraften. Du har blick för sådant som kan komma till nytta och vara praktiskt användbart. Du är troligen händig och har förmåga att starta, driva och färdigställa projekt. Du vill gärna visa andra vad du har tillverkat och skapat.

Omtanke: du är intresserad av andra människor, deras samspel och välmående. Andra uppfattar dig som vänlig, sympatisk och osjälvisk. Du är ibland villig att avstå från egen vinning om det visar sig att ett beslut är eller kan vara förlustbringande för en medmänniska. Du kan uppleva personer med drivkrafter som kunskap, praktisk och makt - inflytande som likgiltiga och okänsliga.

Makt-inflytande: du söker kontroll och makt. Behovet av kontroll kan vara av olika natur, dels självkontroll men också kontroll över andra. Du söker personlig makt, inflytande och berömmelse. Att förstå spelets regler och ha god kontakt med inflytelserika personer är ofta viktigt. Du vill ha kontroll över viktiga beslut och hur och när resurser ska användas.

Etisk-moralisk: du har ett utpräglat känsla för rättvisa. Detta kan ta sig utryck som att vilja arbeta i organisationer med tydliga strukturer, regler och gemensamma normer och värderingar. Du har en vilja att stödja de ”goda krafterna” i verksamheten eller samhället i stort. Du har ett överordnat värdesystem för vad som är ”rätt och fel”.

Checklista

- Fundera på tillfällen då du trivts bra respektive dåligt. Checka av mot listan med drivkrafter, kan du se vilka drivkrafter som behöver få näring för att du ska må bra?

- Det är viktigt att förstå vilka de främsta drivkrafterna är, både dina egna och organisationens. Om de matchar så finns goda chanser till att du kommer att trivas.

- Drivkrafterna syns på olika sätt hos olika personer beroende på vilken beteendestil de har. Ta gärna reda på vilken din beteendestil är med hjälp av något test. Resultatet hjälper dig att förstå hur du kan uppfattas och vilka fallgropar som kan finnas för dig.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap