Fordon

Så har Saab förbättrat Gripen C/D

Så har Saab förbättrat Gripen C/D
Så har Saab förbättrat Gripen C/D

Saab uppgraderar det svenska stridsflygplanet Jas 39 Gripen vart tredje år. Det gör att Jasen hela tiden ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Men Super-Jas innebär en större förändring än tidigare.

Publicerad

I juni 1982 undertecknades kontraktet mellan Industrigruppen Jas och den svenska regeringen om ett nytt svenskt stridsflygplan som skulle ersätta Viggen.

Svenska försvaret har genom åren beställt totalt 204 Jas 39 Gripen av Saab.

Men efter att det kalla kriget tagit slut har Sveriges behov av stridsflygplan successivt minskat och politikerna har nu bestämt att Sverige bara ska ha 100 Jas 39 Gripen av den moderna C/D-versionen.

Gripen uppgraderas gradvis i nya versioner vart tredje år. 1997 tog riksdagen beslut om att planet skulle vidareutvecklas. Beslutet gällde fram till 2009.

I januari 2010 beslutade regeringen satsa på version 20. Varje ny version kostar i snitt cirka 2 miljarder kronor. Nu väntar FMV på nya beslut.

Så här har utvecklingen av C/D-versionen varit sedan 2004. 

Militär ersion 17  

Kom 2004. Var den första C/D-modellen och hade bättre styrande datorer (avionikkärna) än tidigare version, bland annat färgskärmar. Den hade grundläggande funktioner och vissa jaktvapen.

Militär version 18

Kom 2005. Ett stort nivålyft planerades för version 18, men flera system visade sig ha barnsjukdomar. Nu kom förmågorna jakt, attack och spaning (jas) samt nya datalänkar, nytt system för elektronisk krigföring och lufttankning.

Militär version 19

Kom 2009. Hade följande nya förmågor: bättre mörkerflygning, långa flygpass (flygtiden ökar från 1, 40 till 8 timmar), får Robot 98 för närstrid, skydd mot målsökande robotar samt ny attackförmåga med nytt bombsystem och datalänk 16.

Militär version 20

Regeringsbeslut i januari 2010. Beställd från Saab av FMV. I dag finns två provflygplan. Levereras 2014.  Nytt är Air-to-Air-missilen Metor, ny fotospaning Istar, krympt logistik, bättre egenskydd samt länk till markförband.

Gripen E/F (version 21-22)

På planeringsbordet. Ombyggt större skrov för att klara fler och tyngre system, stretchad 37 centimeter på längden och 20 cm mellan vingspetsarna. Ny starkare motor, ökad vapenlast, Aesaradar, nytt system för elektronisk krigföring, nya satellit- och bredbandslänkar, sensorn IRST, ny avancerad datorarkitektur för att styra planet, ökad smygförmåga .