Fordon

Nya EU-regler ska öka antalet elbilar på Europas vägar

I dyningarna efter dieselgate-skandalen väntar hårdare utsläppskrav för person- och transportfordon, vilket banar väg för elbilar och laddstationer.
I dyningarna efter dieselgate-skandalen väntar hårdare utsläppskrav för person- och transportfordon, vilket banar väg för elbilar och laddstationer.

Nu förbereder EU nästa steg för att elektrifiera Europa. Bland annat förväntas 800 miljoner euro satsas på nya laddstationer – och 200 miljoner euro gå till utveckling av batterier. Koldioxidkrediter ska få bilindustrin att öka satsningen på elfordon.

Publicerad

Europas biltillverkare arbetar hårt för att utveckla emissionsfria fordon – och de som hamnar på efterkälken kommer inte bara få konsumenterna emot sig. Den 8 november förväntas EU presentera sitt förslag om nya regler för bilindustrins koldioxidutsläpp. Det uppger Reuters.

Målsättningen är att utsläppen av växthusgaser ska minskas med minst 40 procent till år 2030 – mätt från utgångsåret 1990.

De europeiska biltillverkarna har tidigare försökt sälja in en sänkning av de egna växthusgaserna med 20 procent, då kopplat till försäljningen av elbilar. Men i ljuset av dieselskandalen, där Volkswagens manipulerade sina utsläppssiffror, känner sig EU:s lagstiftare pressade att ta ett hårdare grepp om bilindustrin.

Läs mer:

Enligt Reuters källor siktar det kommande utkastet på en sänkning för personbilar med 25-35 procent till 2030, och 30-40 procent för transportbilar under perioden.

EU vill dock komplettera piskan med morötter. Förslaget sägs bland annat innehålla 800 miljoner euro till unionens regeringar, regioner och städer – för att bygga laddstationer. Till detta kommer 200 miljoner euro riktat mot utveckling av batterier mellan 2018-2020.

EU vill inte ange hur stor andel av bilproduktionen som bör vara emissionsfri. Istället ska ”carbon credits” bli ett incitament för att producera elbilar. Dessa koldioxidkrediter utgår från ett gemensamt riktmärke, och de som gör bra ifrån sig ska belönas. Men samtidigt anger Reuters att biltillverkarna inte kommer kunna handla med krediterna.