Fordon

GPS suddade ut svenska lotsbåtar

En av Sjöfartsverkets lotsbåtar. Foto: Jan Brügge
En av Sjöfartsverkets lotsbåtar. Foto: Jan Brügge

En nyaktiverad satellit har gjort gamla gps-mottagare obrukbara. Det drabbade Sjöfartsverkets mer än hundra fartyg som blev "osynliga" i övervakningssystemet. Felet beror på en programmeringsmiss i gps-utrustningen.

Publicerad

Onsdag 27 februari upptäckte Sjöfartsverket att många av deras drygt hundra fartyg, speciellt lotsbåtar, plötsligt försvann från övervakningssystemet AIS, Automatic Identification System.

Första larmet kom från en lotsbåt utanför Landsort i Stockholms södra skärgård där besättningen upptäckte att den egna båten inte längre syntes i systemet.

– När vi kontrollerade båtarna, som rapporterat fel, i vår databas upptäckte vi att alla hade samma typ av AIS-utrustning, säger Lars Jacobsson som är geodetisk expert vid Sjöfartsverket.

I AIS-utrustningen finns en gps-mottagare som visar båtens position, färdriktning och fart.

Ungefär sex timmar före det första larmet om "försvunna" fartyg hade USA aktiverat en satellit i gps-systemet som tidigare inte varit i bruk.

De gps-satelliter som var i drift innan 27 februari har ett avsnitt av en datakod med numreringen PRN1 till PRN31. Den nyaktiverade satelliten fick PRN 32 och nu visar det sig att vissa tillverkare av gps-mottagare inte programmerat in den koden i sina mottagare. Det gör att de helt slutar fungera.

– Exakt vilka tillverkare det gäller eller vilka apparater som kan vara drabbade vet vi inte. Men det handlar främst om mottagare som är äldre än tio år, säger Lars Jacobsson.

– Förmodligen kan många av dem uppdateras med ny programvara så de fungerar.

Den utrustning som används på Sjöfartsverkets båtar heter R3 AIS och kommer från svenska Saab Transponder Tech.

– På vår webbplats har vi lagt ut information om hur problemen kan lösas, säger Peter Bergljung som är teknisk chef vid Saab Transponder Tech.

I princip går det ut på att ansluta en extern gps-mottagare till utrustningen.

– Och en sådan finns i stort sett alltid tillgänglig på de båtar som har en AIS-utrustning, säger Peter Bergljung.

Om det blir en tillfällig eller permanent lösning är ännu oklart.

– Vi vet ännu inte om det går att programmera om utrustningen så att den fungerar som vanligt, säger Peter Bergljung.

Anledningen är att det är svårt att få fram information om programvaran. Företaget som levererade gps-enheten till AIS-utrustningen finns inte längre.

– Men vi har kontakt med deras gamla ingenjörer som jobbar dag och natt för att hjälpa oss med det här, säger Peter Bergljung.

Den nu aktuella AIS-utrustningen började säljas i mitten av 1990-talet och sista leverans var i februari 2003.

– Totalt har vi sålt 2 650 system över hela världen och jag gissar att en stor del av dem fortfarande är i drift, säger Peter Bergljung.

Vid sidan av rapporterna från Sjöfartsverket har Saab Transponder Tech även fått meddelanden om drabbade systemen från Kina, Japan, Finland och Tyskland.

– Vi har tidigare gått ut till våra kunder och rekommenderat dessa att byta ut den gamla utrustningen mot ny, säger Peter Bergljung.

– Det är ungefär som med mobiltelefoner; nya tjänster som kommer med jämna mellanrum kräver nya apparater då de gamla inte kan uppgraderas för de nya funktionerna.

Peter Bergljung är kritisk till att US Coast Guard, som ansvarar för gps-systemet, aktiverat en ny satellit.

Satelliten testades vid ett tillfälle i början av 1990-talet. Men det ledde även då till problem som gjorde att satelliten stängdes.

– Vi uppmanar nu alla som har problem att rapportera det till US Coast Guard. Min förhoppning är att satelliten tas ur drift under nio månader så vi får tid att fixa det här, säger Peter Bergljung.

Vid sidan av utrustningen från Saab Transponder Tech finns ännu bara rapporter om att AIS-apparatur från den amerikanska tillverkaren Trimbl har drabbats.

Men det verkar bara vara gps-mottagare i övervakningssystemet AIS som slutat fungera. De gps-mottagare som används för navigering verkar inte ha drabbats.

– Det som hänt är lite genant för oss då utrustningen det gäller har fungerat i 15 år utan problem, säger Peter Bergljung.

På Sjöfartsveket har man gjort det som Saab Transponder Tech rekommenderar och anslutit externa gps-mottagare till de mankerande AIS-systemen.

– Så nu fungerar alla våra båtar som de ska, säger Lars Jacobsson.

Sjöfartsverket har också rapporterat om problemet till andra myndigheter som Krisberedskapsmyndigheten, Lantmäteriet och Sjöräddningen.

– Vi har även informerat flyget, och det verkar vara lugnt både där och på andra håll, säger Lars Jacobsson.