Fordon

EU-domstolen kan få avgöra hemligstämpel

Statens haverikommission har hemligstämplat innehåll ur Herculesplanets svarta lådor. Nu vill man att EU-domstolen avgör om det ska lämnas ut.

På grund av oklarheterna i rapporten har Ny Teknik begärt att få läsa hela eller delar av nedteckningen av vad piloterna säger i cockpit.

Samtalen spelas in av den Cockpit Voice Recorder, CVR, som utgör den ena av planets två svarta lådor.

I rapporten uppges att radarhöjdmätaren, en timme före kraschen, ställs in på 200 fot varefter den biträdande piloten säger:

”Ja, det blir ikke noen lavflying ut av dette her, men.”

Befälhavaren beskrivs då svara ”Nej”.

Frågan som Ny Teknik har velat få svar på är: Säger de något mer? Vi har också velat se den videoanimering som tagits fram utifrån data ur den andra svarta lådan, Flight Data Recorder, och som beskriver flygningen, men nekats.

Haverikommissionen hänvisar i sitt beslut att inte lämna ut underlaget till olika sekretessregler. Bland annat till en EU-förordning om sekretess för ”säkerhetsutredningar”. Efter att Ny Teknik överklagat hemligstämpeln till kammarrätten, har Haverikommissionen lämnat ett yttrande till domstolen.

I det begär man att domstolen inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Man säger också att kammarrätten är skyldig att göra det, eftersom rättspraxis saknas i EU. Såvitt haverikommissionen vet har EU-förordningens tillämpningsområde inte prövats av EU-domstolen tidigare.

Kammarrättens beslut väntas komma under sommaren.