Energi

Vindkraft ny business

för svenska skogsjättar

Bergvik Skog
Bergvik Skog

Det statliga skogsbolaget Sveaskog gör det, liksom privatägda SCA och Bergvik Skog – arrenderar ut de blåsigaste skogarna till vindkraftsbolagen. Nu vill Bergvik Skog också starta ett eget vindkraftsbolag.

Publicerad

Det kan många gånger vara lönsammare för skogbolagen att hyra ut mark till vindkraftbolagen än att själva bedriva skogsbruk.

Det bekräftas bland annat av skogsjätten Sveaskog, som gjort en stor arrendeaffär med Vattenfall om vindlägen framför allt i södra Sverige och som har en lång kö av intresserade vindkraftsexploatörer vid sin dörr.

I höstas gjorde den börsnoterade skogsjätten SCA upp med Norges motsvarighet till Vattenfall, Statskraft, om att bygga flera stora stora vindparker på SCA:s marker i Jämtland och Västernorrland.

Bergvik Skog startar vindkraftsbolag
Nu tar Bergvik Skog ett steg till och vill driva vindparker i egen regi och har planer på att bilda ett särskilt dotterbolag för ändamålet.

– Tidigare har vi upplåtit och arrenderat ut mark för energiproduktion. Men nu har vi tänkt om och ska själva använda våra marker för att bygga upp och driva vindkraft, säger Peter Svantesson, vindkraftansvarig på Bergvik Skog, till Arbetarbladet i Gävle.

Bergvik Skog äger mark längs hela Gävleborgskusten där man tror att många områden är perfekt lämpade för vindkraft.

– Vi ska påbörja vindmätningar på fem platser, bland annat norr om Axmar och på Dunderåsen i Lingbo och hoppas att de första egna kraftverken i drift om ett par år, säger Peter Svantesson till Arbetarbladet.

Näst störst efter Sveaskog
Bergvik Skog är Sveriges näst största skogsägare mätt i årlig avverkning, efter statliga Sveaskog, där förre statsminister Göran Persson i år väljs in som ny ordförande.

Bergvik Skog bildades 2004 när Bergvik köpte all skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde, totalt 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark. Huvudkontoret ligger i Falun.

Ska bygga i Härjedalen
Förutom utefter Gävlekusten planerar Bergvik Skog egna vindkraftverk på sina marker i Härjedalen.

– Det är i området söder om Sveg, som vi börjat titta på möjligheten till en vindkraftssatsning. På berget Brickan har vi redan arrenderat ett område till Vindkompaniet, liksom Glötesvålen, säger Peter Svantesson i en intervju med Länstidningen i Östersund.

150 vindkraftverk till en början
I ett första steg planerar Bergvik Skog en vindkraftsutbyggnad på 300 megawatt inom en femårsperiod. Det skulle innebära cirka 150 vindkraftverk.

– Vi kommer att bygga och driva vindkraftverken i egen regi. Det är ingen tvekan om att det finns en stor utbyggnadspotential inom våra marker i Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, norra Uppland och Halland, säger Peter Svantesson till Länstidningen.