Energi

Ukrainas elnät snabb-synkades med Europa

Kraftledningar i Lviv i Ukraina. Bilden är från 2021. Foto: TT/Mykola Tys
Kraftledningar i Lviv i Ukraina. Bilden är från 2021. Foto: TT/Mykola Tys
Explosion i en lägenhetsbyggnad i Mariupol som besköts av en rysk stridsvagn. Bilden togs den 11 mars. Foto: TT/Evgeniy Maloletka
Explosion i en lägenhetsbyggnad i Mariupol som besköts av en rysk stridsvagn. Bilden togs den 11 mars. Foto: TT/Evgeniy Maloletka
Ett kraftvärmeverk i Luhansk, Ukraina. Bilden togs den 13 mars 2022. Foto: TT/Tass
Ett kraftvärmeverk i Luhansk, Ukraina. Bilden togs den 13 mars 2022. Foto: TT/Tass
Staden Prypjat intill det havererade kärnkraftverket Tjernobyl är numera övergiven. Foto: TT/Jerzy Dabrowski
Staden Prypjat intill det havererade kärnkraftverket Tjernobyl är numera övergiven. Foto: TT/Jerzy Dabrowski

Ukrainas och Moldaviens elnät synkroniserades i onsdags med EU:s elnät. Åtgärden genomfördes snabbare än planerat efter den ryska invasion av Ukraina.

Publicerad

Ukrainas elnät har tidigare varit synkroniserat med elnätet i Ryssland, Belarus och andra tidigare Sovjetstater. Men sedan 2017 har Ukraina arbetat för att landets elnät i stället ska gå i takt med det i Europa.

Synkronisering innebär att växelspänningens frekvens hålls på samma nivå över landsgränserna. I det europeiska elnätet ska frekvensen ligga på 50 Hz.

Ukrainas ambition har varit att frikoppla elnätet från Ryssland så att Moskva inte längre kan kontrollera frekvensen i Ukraina, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Skulle ha tagit ett år

Synkroniseringen med Europa gör det också möjligt för Ukraina att få reservkraft från Europa om militära attacker orsakar strömavbrott i Ukraina, har den statliga nätoperatören Ukrenergo påpekat. Med sådan reservkraft kan stopp i arbetet undvikas i till exempel militära anläggningar och sjukhus.

Ukraina frikopplade sitt elnät från det ryska i slutet av februari och har sedan dess körts i ö-drift. Den 27 februari begärde Ukrenergo synkronisering med den europeiska stamnätsorganisationen Entso-E som nödåtgärd.

Explosion i en lägenhetsbyggnad i Mariupol som besköts av en rysk stridsvagn. Bilden togs den 11 mars. Foto: TT/Evgeniy Maloletka
Explosion i en lägenhetsbyggnad i Mariupol som besköts av en rysk stridsvagn. Bilden togs den 11 mars. Foto: TT/Evgeniy Maloletka

Synkroniseringen mellan Europa och Ukraina var från början beräknat att ta ett år, rapporterar Reuters. Bland annat skulle Ukraina behöva installera ny utrustning och genomgå flera tester. Men Entso-E valde att skynda på åtgärden efter att ha konstaterat att den var tekniskt möjlig.

Strömmen tillbaka i Tjernobyl

”Jag välkomnar det viktiga steg som har tagits i dag för att hålla lampor tända och hus varma i dessa mörka tider genom att synkronisera elnäten i Ukraina och Moldavien med EU:s nät”, twittrade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i onsdags.

42 miljoner människor bor i Ukraina och landet är en av de största energianvändarna i Europa. Ungefär hälften av landets el kommer från fyra kärnkraftverk. Resten kommer främst från kol- och naturgasdrivna kraftverk.

Ett kraftvärmeverk i Luhansk, Ukraina. Bilden togs den 13 mars 2022. Foto: TT/Tass
Ett kraftvärmeverk i Luhansk, Ukraina. Bilden togs den 13 mars 2022. Foto: TT/Tass

Sedan den ryska invasionen av Ukraina har ryska styrkor tagit kontroll över kärnkraftverket Zaporizjzja, som är störst i Europa, och det stängda kärnkraftverket Tjernobyl. Den 9 mars tappade Tjernobyl strömförsörjningen från elnätet och fick använda dieselgeneratorer för att kyla använt kärnbränsle som förvaras på området. Enligt atomenergiorganet IAEA har ukrainska reparatörer nu lagat en av två elledningar till anläggningen och sedan den 14 mars ska Tjernobyl ha reguljär strömförsörjning.

Elnätet i Europa

Det europeiska elsystemet Cesa (The Continental Europe Synchronous Area) är det största synkroniserade elnätet i världen. Systemet försörjer mer än 400 miljoner elkunder i 24 länder, inklusive merparten av EU.

Stamnätsoperatörer som ingår i Cesa ansvarar för att hålla frekvensen på 50 Hz. På så sätt upprätthålls stabiliteten i systemet och balansen mellan konsumtion och produktion.