Svenska målet: Dubbelt så effektiv energianvändning

2016-11-28 10:32  
Energisamtalen mellan regeringen och oppositionen om en energiuppgörelse är klar och presenterades under en pressträff i Stockholm. Presenterade gjorde, från vänster, Lise Nordin (MP) energipolitisk talesperson, energiminister Ibrahim Baylan (S), Lars Hjälmered (M), energipolitisk talesperson, Rickard Nordin (C) energipolitisk talesperson, och Pernilla Gunther (KD) energipolitisk talesperson. Foto: Henrik Montgomery / TT

Om 14 år ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har de fem partierna i energiöverenskommelsen enats om. ”Det är ett ambitiöst mål”, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) till TT.

I juni kom S, M, MP, C och KD överens om flera delar i den långsiktiga energipolitiken. Nu har partierna enats om ytterligare en viktig del.

– I somras kom vi överens om tillförsel av el och hur överföringssystemet ska utvecklas. Nu har vi också kommit överens om att sätta ett mål för energianvändningen i Sverige, säger Ibrahim Baylan.

– Det är viktigt av flera skäl. För det första av konkurrensskäl, en effektiv användning av energi bidrar till att öka vår konkurrenskraft. Och för det andra av miljöskäl, ju bättre vi använder den energi vi har tillgänglig desto mindre blir påverkan på miljö, natur och klimat.

År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, mätt i tillförd energi i relation till BNP. Enligt regeringen är sättet att beräkna målet i linje med EU:s ambition om 30 procent minskad absolut energianvändning till 2030.

Riksdagen kommer däremot inte att sätta upp mål för enskilda branscher och sektorer. I stället föreslås att Energimyndigheten får ansvaret för att i samråd ta fram de konkreta åtgärderna.

– Vi menar att det är en stor styrka för Sverige, att när det handlar om de konkreta åtgärderna är det viktigt att Energimyndigheten i samråd med branscherna kommer fram till vilka åtgärder man bör vidta, säger Ibrahim Baylan.'

Läs mer:

Läs mer: Energiministern: Smarta elnät chans för Sverige

Målet är ambitiöst, framhåller energiministern. Men med de åtgärder som finns i uppgörelsen från i somras och med kommande direktiv från EU är målet också helt realistiskt, menar han.

– Jag tror personligen att den snabba tekniska utvecklingen med smarta nät, smartare och mer effektiva apparater eller maskiner i industrin, bilar som kan kommunicera bättre med varandra – det ger helt nya möjligheter till effektivisering.

Ibrahim Baylan beskriver förhandlingarna om effektiviseringsmålet som en bra och konstruktiv dialog.

– Inte så att alla har varit överens från början, men det har varit ett givande och tagande. Den kompromiss vi har nått är en bra kompromiss, säger han.

När energiöverenskommelsen presenterades den 10 juni var Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna – som står utanför uppgörelsen – kritiska. Ibrahim Baylan låter hälsa att de fortfarande är hjärtligt välkomna att ansluta sig till uppgörelsen.

– När man försöker få till den här typen av överenskommelser måste man ge och ta, då kan man inte ställa sig utanför och bara skälla, säger han.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt