Svensk kärnkraft i upp till 60 år

2013-05-22 14:48  

Statliga Vattenfall räknar nu med att driva kärnkraftreaktorerna i Forsmark och Ringhals i upp till 60 år. Tidigare var den planerade drifttiden minst 50 år.

Orsaken till att drifttiden förlängts är den omfattande moderniseringen av reaktorerna, enligt ett pressmeddelande från Vattenfall.

Vattenfall är majoritetsägare i kärnkraftverken Forsmark och Ringhals med tillsammans sju reaktorer. De togs i drift under perioden 1975 till 1985.

När de svenska kärnkraftverken byggdes räknade man med en drifttid på cirka 40 år. För att få driva verken efter den tiden ska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) göra en helhetsbedömning av säkerheten för varje reaktor.

– I Sverige får kärnkraften tillstånd från regeringen. Tillstånden är inte tidsbegränsade utan anläggningarna får drivas så länge de uppfyller säkerhetskraven. Sedan är det vår uppgift att fortlöpande i tillsynen följa upp att säkerhetskraven uppfylls. Men vart tionde år ska varje anläggning genomgå en helhetsbedömning av säkerheten, säger Lars Skånberg, enhetschef vid SSM.

– Vad vi kommer att göra nu, eftersom reaktorerna blir äldre, är att i samband med en sådan återkommande helhetsbedömning ta ställning till om reaktorerna kan drivas utöver den tid som man ursprungligen satt för anläggningarna, det vill säga övergång i långtidsdrift.

De första reaktorerna som ska prövas för det är Oskarshamns reaktor 1 och 2 och därefter Ringhals två första reaktorer. Om säkerhetskraven uppfylls kommer samma prövning att ske efter ytterligare 10 år.

Vattenfalls moderniseringsprogram för perioden 2013_2017 beräknas kosta 16 miljarder kronor.

Vattenfall lämnade i fjol in en ansökan till SSM om tillstånd att få ersätta en eller två kärnkraftsreaktorer med nya. Att uppföra och ta en ny reaktor i drift är en lång process med prövningar i flera steg. Det krävs tillstånd av regering, mark- och miljödomstolen och hela processen tar 10-15 år. Några beslut väntas inte komma förrän om åtta till tio år.

Reaktionen på Vattenfalls besked från Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin är kristallklar.

– Det här är ett desperat bolag som sitter fast med gammal och osäker kärnkraft, som har återkommande säkerhetsproblem, när det i den politiska debatten i stället är förnybart som efterfrågas. I stället för att lägga många miljarder på att försöka hålla liv i de här gamla reaktorerna så bör Vattenfall satsa på förnybar energi.

Hon förväntar sig nu att regeringen ger besked om hur man ser på att det statliga bolaget nu vill fortsätta med gammal kärnkraft.

TT / Ny Teknik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Prevas

Debatt