Stormig debatt om buller från svenska vindkraftverk

2007-01-23 23:00  

Buller från vindkraft engagerar och upprör. Men Naturvårdsverkets allmänna bullerråd upprör ännu mer. - Naturvårdsverket driver onödigt stränga krav för vindkraftverk. Det begränsar utbyggnaden, framförallt till havs, säger Anders Björck, vindkraftsansvarig på Energimyndigheten.

Bråket gäller främst vilken hänsyn som ska tas till omgivningens ljud. Och hur ljud ska beräknas och mätas.

De riktvärden som används i dag, maxnivån för industribuller nattetid, är tillräckligt stränga tycker Gunnar Fredriksson som är vice vd för branschorganisationen Svensk Vindkraft.

Han ifrågasätter varför Naturvårdsverket vill ha strängare bullerkrav för vindkraftverk än för andra bullerkällor.

- Ett vindkraftverk låter bara när det blåser och då låter ju även omgivningen, säger Gunnar Fredriksson.

Men framförallt är han kritisk mot att rapportförfattarna får det att se ut som att Energimyndigheten står bakom förslaget till allmänna råd om buller för vindkraftverk, vilket alls inte är fallet.

Naturvårdsverket ledde under flera år en grupp med representanter från Energimyndigheten, Boverket och Socialstyrelsen. Men gruppen kunde inte enas om några råd. I stället tog Naturvårdsverket fram ett eget förslag som de i höstas skickade ut på extern remiss, ett tilltag Energimyndigheten avrådde från.

- Vi tycker att de bör göra en omarbetning där de tar med kunskap från branschen, inklusive tillståndsgivande myndigheter, redan från början säger Energimyndighetens Anders Björck.

Inger Alness på Naturvårdsverket säger att mycket av kritiken handlar om beräkningsmodeller, om hur man ska räkna ut bullernivåer, men att det här är förslag på vad som ska gälla i olika typer av områden.

Och hon håller inte med om att kraven på vindkraftverken till havs är för stränga.

- Förslaget innebär att högre värden kan accepteras i områden där buller från vindkraftverken maskeras av naturliga ljudkällor, till exempel för havslokaliserade verk där vågbrus maskerar.

Hur Naturvårdsverket ska gå vidare är ännu oklart.

- Vi tar hänsyn till de remissvar som kommit in och när vi sammanställt resultatet får vi se hur det är meningsfullt att gå vidare, säger Inger Alness.

Sofie Pehrsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt