Så blir vattnet fritt från medicin

2012-08-17 07:10  
Fem meter över marken mäte Berndt Björlenius ozonkoncentrationen i luften. Labbmätningarna vid Henriksdalsverket utgör en viktig del i utvecklingen av ett nytt reningssteg för läkemedelsrester. Foto: Michael Melanson

EU föreslår tuffa gränsvärden för hur mycket läkemedel som får finnas i sjöar och vattendrag. Går förslaget igenom väntar högre VA-avgifter. Forskare på KTH bygger nu en testanläggning för ett extra reningssteg.

Läkemedel är designade för att vara biologiskt aktiva. För att klara den hårda miljön i magtarmkanalen måste de också vara svåra att bryta ner. Men det ställer till problem i reningsverken. Många läkemedel rinner rakt igenom och hamnar i naturen där de skadar fiskar och andra vattenlevande organismer. Värst är syntetiska hormoner och det anti-inflammatoriska medlet diklofenak, aktiv substans i bland annat som Voltaren.

Nu har EU för första gången fört upp två hormoner samt diklofenak på listan över kemikalier som bör läggas till vattendirektivet och därmed få stränga gränsvärden.

– Vi har uppmätt halter av diklofenak i svenska vatten som ligger över det föreslagna gränsvärdet. Därför är det inte uteslutet att det kommer att krävas ytterligare reningssteg på vissa reningsverk, säger Maria Linderoth, ekotoxikolog på Naturvårdsverket.

EU:s beslut är för-senat och kommer tidigast att fattas våren 2013. Under tiden arbetar Berndt Björlenius och hans kolleger på KTH Bioprocessteknik med att utveckla ett kostnadseffektivt reningssteg.

Att det bör bygga på tekniker som ozonering och aktivt kol, ensamma eller i kombination, har Stockholm Vatten och forskningsprojektet Mistra-pharma tidigare visat.

Nu gäller det att finslipa teknikerna och se hur de fungerar ute på olika typer av reningsverk.

Berndt Björlenius skissar just nu på innehållet i de sex meter lång container som i oktober ska ge sig ut på turné i Sverige.

Här ska labbutrustning och reningsteg baserade på fast kol, kol i pulverform samt ozon rymmas. Dessutom tillkommer sandfilter som förbehandling.

– Vi vet till exempel att det är kritiskt hur inblandningen av ozon sker för att läkemedel ska brytas ner. Nu ska vi ta reda på hur den bör göras, säger Berndt Björlenius.

Käppala reningsverk på Lidingö utanför Stockholm är det första reningsverk som ska ingå i projektet. Nummer två blir Kungsängsverket i Uppsala. Vilka de andra blir är i dagsläget inte klart.

– För att få kvitto på att vi lyckats rena vattnet på ett bra sätt kommer miljökemister i Umeå samt ekotoxikologer i Uppsala och Stockholm också att delta.

Erfarenheterna av turnén ska ge svar på hur en fullskaleanläggning för läkemedelsrester bör utformas.

– Beslutar myndigheterna att reningsverk måste installera ett extra reningssteg för läkemedel ska vi kunna sätta en designmanual i handen på dem, säger Berndt Björlenius.

Kostnaden för det extra reningssteget kan leda till att VA-avgiften höjs med 10 till 15 procent.

– Det ser vi som en realistisk summa för vad det nya reningssteget får och behöver kosta.

Utvecklingen av det nya reningssteget sker inom forskningsprojektet Mistra-pharma.

Så minskar du dina utsläpp av läkemedel

Spola aldrig ner medicin i handfatet, toaletten eller vasken.

Lämna läkemedelsplåster och tomma inhalatorer till apoteket. Det gäller även om de är använda, det finns läkemedel kvar i dem ändå.

Lämna in medicin som blir över till apotek.

Hämta bara ut de läkemedel du behöver.

Ska rena avloppsvatten från mediciner

Forskningsprojektet Mistra-pharma ska identifiera vilka av de 1 200 biologiskt aktiva substanser i läkemedel i Sverige som kan skada fiskar och andra vattenlevande organismer. Projektet ska även ta fram förslag till åtgärder för att minska utsläppen och studera risken för uppkomsten av antibiotikaresistenta bakteriestammar i reningsverk.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt