Ny kartläggning öppnar<br></br>för mer svensk vindkraft

2007-05-23 15:47  
Finns mer att hämta i Sverige.

Målet för den svenska vindkraftutbyggnaden är alldeles för lågt satt, menar den statliga energimyndigheten. Ny vindkraftsteknik och fler lämpliga platser för vindkraftsparker talar för att Sverige kan höja ambitionen för vindkraft.

Statens energimyndighet har börjat arbeta med ett nytt planeringsmål för den svenska vindkraftsutbyggnaden. Det nuvarande målet, som riksdagen satt upp, anger en produktion på 10 TWh år 2015.

Men potentialen för vindkraft i Sverige är många gånger större, menar Energimyndigheten.

Bland annat finns det fler lämpliga områden för vindkraftparker än man tidigare har kartlagt. Samtidigt är effekten på varje verk i dag är många gånger större än i de första generationerna och därför kan producera mer el per verk.

Sverige bra för vindkraft
- Över huvud taget har Sverige väldigt bra förutsättningar för vindkraft. Det blåser mycket i Sverige, mycket mer än till exempel i Tyskland som ändå får en mycket större del av sin energitillförsel från vindkraft. I Sverige kommer för närvarande mindre än 1 procent av elproduktionen från vindkraften, säger Fredrik Dahlström på Energimyndigheten, till Nyteknik.se.

Fredrik Dahlström ingår i den grupp under Carl-Ivar Stahl på Energimyndigheten som ska arbeta fram ett nytt prognosmål som ska gälla för år 2020. Energimyndigheten ska komma med sitt förslag under hösten.

Anslutning till elnätet
I den energimarknadsprognos som Energimyndigheten publicerade i vintras framhölls att regeringen måste förlänga subventionssystemet med gröna elcertifikat om man vill att elbolagen och industrin ska investera i ny vindkraft efter 2015 - såvida inte elpriset höjs kraftigt.

Dessutom måste en knepig fråga om vindkraftens anslutning till det befintliga elnätet lösas.

Elnätet kan inte ta emot hur mycket ny el som helst och frågan är vem som ska betala en framtida utbyggnad av nätet.

Den frågan klurar regeringens utredare KTH-professorn Lennart Söder på. Han ska också vara klar med sin utredning under hösten.

Fullt i näten
Göran S Eriksson på Regionförbundet i Kalmar län, som var värd för Den Nationella Vindkraftskonferensen i april i år, säger till Nyteknik.se att klara besked om hur anslutningen av ny vindkraft till elnätet ska finansieras kommer helt klart att öka investeringsviljan.

- På Öland har vi till exempel utnyttjat elnätet till fullo när EON:s Kårehamnsprojekt är klart. Alla initiativ till ny vindkraft får nu vänta på ökad kapacitet i elnätet, säger Göran S Eriksson.

Miljöskulden snabbt betald
Göran Eriksson påpekar att vindkraftens "miljöskuld" är förhållandevis liten.

De sammanlagda energikostnaderna för att bygga ett vindkraftverk - från gruvor, stålverk, verkstäder, transporter, service, underhåll och skrotning - är betalda på mindre än 8 månader.

- Efter det är vindkraften en ren vinst för vår miljö, säger han.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt