Livsmedelsverket: Förorenade fisken går att äta

2014-06-25 13:23  

Trots föroreningarna från giftiga industrikemikalier går fisken från Ronnebyån att äta, enligt Livsmedelsverket. Men myndigheten har i sin bedömning inte tagit hänsyn till att de närboende har druckit förorenat vatten under lång tid.

Giftiga perfluorerade alkylsyror har upptäckts i dricksvattnet på flera håll i landet. Ämnena tros komma från brandsläckningsskum som har använts på brandövningsplatser.

Allra högst halter har uppmätts i Kallinge, Ronneby kommun, vilket ledde till att vattenverket stängdes. Nu har verket utrustats med nya kolfilter för att kunna rena bort ämnena, men sannolikt har Kallingeborna druckit förorenat dricksvatten under många år.

Även Ronnebyån, som rinner genom Kallinge, är förorenad av ämnena. För att få reda på om fisken därifrån är säker att äta har länsstyrelsen beställt en analys från IVL Svenska miljöinstitutet. Ny Teknik följde analysarbetet  och berättade om resultatet, som visade att fisken som mest innehöll cirka 50 nanogram perfluoroktansulfonat, PFOS, per gram fiskkött.

Ronneby kommun har bett Livsmedelsverket att göra en riskbedömning för att avgöra om fisken från ån är säker att äta. Svaret har lämnats i mejlform av toxikolog Emma Halldin Ankarberg på Livsmedelsverket, som skriver att ”det är okej, även för barn, att äta fisken (som håller ca 50 ng/g) flera gånger per vecka”. Samma information har kommunen gått ut med i ett pressmeddelande.

Grunden för Livsmedelsverkets bedömning är en scenarioberäkning för intag av förorenad fisk som myndigheten gjorde tidigare under året.

Scenarioberäkningen har tagit hänsyn till hur mycket PFOS som finns i övriga livsmedel som människor får i sig. Men förorening från dricksvatten finns inte med.

Enligt Emma Halldin Ankarberg innebär uträkningarna att till exempel en fyraåring kan äta förorenad fisk från Ronnebyån 2,8 gånger i veckan om portionsstorleken är 150 gram.

Finns det inte anledning att hålla nere konsumtionen av fisk för fyraåringar i Kallinge med tanke på att de har fått i sig förorenat dricksvatten under lång tid?

- Man ska försöka hålla nere alla bidrag, men sannolikheten för att ett litet barn skulle äta den här fisken tre gånger i veckan året runt är väldigt liten. Det här är inget akuttoxiskt ämne utan det gäller att hålla nere konsumtionen över hela året, säger Emma Halldin Ankarberg.

Varför har ni inte tagit hänsyn till Kallingebornas tidigare exponering från dricksvattnet i er bedömning av fisken?

- Vi har gjort bedömningen från intagsberäkningar som förutsätter normala halter i dricksvatten. Vi kan inte gå ut med generella kostråd från Livsmedelsverket utan varje kommun måste hantera sina fiskar och sina problem, säger Emma Halldin Ankarberg.

Men perfluorerade alkylsyror är ju väldigt långlivade i kroppen, borde man då inte ha med i bedömningen av fisken att Kallingeborna har fått i sig höga halter tidigare?

- Det är en bedömning som kommunen måste göra, som har kännedom om lokala förhållanden. Vi har inte tagit ställning till att det handlar om Kallinge, vi har tagit ställning till konsumtion av förorenad fisk i fallet då vattnet inte är förorenat, säger Emma Halldin Ankarberg.

Ser du det som en brist i er uträkning att föroreningar från dricksvatten inte finns med?

- Nej, i och med att det är inberäknat en säkerhetsfaktor i nivån för det tolerabla dagliga intaget finns det ändå en marginal. I fallet med PFOS är den säkerhetsfaktorn 200, säger Emma Halldin Ankarberg.

Tolerabelt dagligt intag

  • Det är EU:s livsmedelsmyndighet Efsa som har lagt fast nivån för tolerabelt dagligt intag, så kallat TDI, för PFOS. Det är den nivå som ska vara säker att få i sig varje dag under hela livet utan att bli sjuk.
  • I dagsläget ligger TDI på 150 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. Men den nivån lades fast 2008 och nya djurstudier har pekat mot att PFOS är giftigare än vad Efsa bedömde då. Om dessa studier i framtiden bedöms ha tillräckligt god kvalitet och vara relevanta för människor kommer sannolikt TDI-nivån att sänkas.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt