Inte lätt att slippa elskatten

2008-10-22 09:46  
Kraften kommer uppifrån. I veckan invigdes Högbergets Vindpark i Dalarna. Det var en angelägenhet för både landshövdingen Maria Norrfalk och biskopen Thomas Söderberg. Hans stift är en av delägarna i vindkraftskooperativet. Foto: Daniel Asplund, Falu Energi & Vatten AB

Nu har Skatteverket satt ned foten när det gäller beskattningen av egenproducerad el. Man kommer inte - som många tror - undan energiskatten om man är andelsägare i ett vindkraftskooperativ.

- Många tror att egenproducerad el för husbehov är befriad från elskatt, men så är det inte. Det är bara en bråkdel – vindkraft i vissa fall och småskalig produktion i vissa fall – av den el som produceras för husbehov som är undantagen.

Det säger Hillevi Hejenstedt, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning till Ny Teknik.

Drömmer om skattefri el
Skatten på el står för en stor del av den totala energikostnaden för ett hushåll. Energiskatten är ungefär hälften så stor som det grundpris som elbolagen tar ut.

Att slippa energiskatten är därför lockande för den som har möjlighet att producera sin egen el.

- Det stora intresset för vindkraft och annan egenproducerad el har gjort att vi fått en mängd frågor från privatpersoner, vindkraftsföreningar och bostadsbolag om vad Skatteverket anser att skattelagen säger Hillevi Hejenstedt.

- Nu lägger vi successivt ut svar på frågorna på Skatteverkets hemsida, säger hon.

Inget undantag för kooperativen
I förra veckan blev rättsavdelningen klar med svaret på vad skattelagen egentligen säger om ekonomiska föreningar som äger ett vindkraftverk och säljer elen till sina medlemmar.

Frågan kom från ett vindkraftskooperativ som undrade om verksamheten kunde betraktas som en intern angelägenhet eller om man måste betala skatt enligt LSE, lagen om skatt på energi.

- Här är lagen tydlig. Den ekonomiska förening som matar ut vindkraftsel på nätet och säljer till sina medlemmar bedriver en näringsverksamhet och levererar elen yrkesmässigt. Därmed är föreningen skattskyldig för energiskatt, säger Hillevi Hejenstedt.

Varifrån kom frågan? Är det någon som har skvallrat på någon annan?

- Jag känner inte till att det skulle kommit tips om enskilda vindkraftsproducenter. Men vissa föreningar har sagt att de upplever det som ett problem att en del föreningar tolkat lagen på sitt sättoch inte anmält sig som skattskyldiga.

Vad händer nu. Kommer Skatteverket att jaga vindkraftskooperativen?

- Det kan jag inte svara på, men enligt lagen har vi möjlighet att skicka ut revisorer och i vissa fall gå så långt som sex år tillbaka i tiden.

Är det någon som har möjlighet att slippa energiskatten på vindkraftsel?

- Ja, om man bara producerar vindkraftsel för eget bruk och inte säljer el till någon annan. Mer formellt skulle jag uttrycka det så här: ”El som framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el.”

- Undantaget från skatteplikt gäller även el som framställts på annat sätt än med vindkraft av en producent som inte yrkesmässigt levererar el. Men då måste den sammanlagda generatoreffekten hos producenter understiga 100 kW.

Men om jag producerar mer el i vindkraftsverket än vad jag gör slut på och släpper ut överskottselen på nätet utan att ta betalt för den – slipper jag skatten då?

- Ja, om du som enskild person eller företag bara producerar vindkraftsel för den egna förbrukningen och inte räknas till kategorin yrkesmässig leverantör. Då kan du slippa betala skatt även om du matar ut viss överskottsel på nätet. Men du får inte ta betalt för den eller ha något överlåtelseavtal.

Svaren ligger på hemsidan
Skatteverkets ställningstagande just i denna fråga om överskottsel från vindkraftverk gjordes i en skrivelse redan 2005.

I förra veckan publicerade Skatteverket två skrivelser på hemsidan – en om vindkraftskooperativen och ett klarläggande vad som menas med ”leverans” och leverans anses föreligga.

Se länkarna till svaren här till höger.

Om någon vecka väntas det komma svar på hur Skatteverket anser att fastighetsförvaltare, till exempel bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, ska hantera energiskatten.

- Också här verkar det ha blivit vanligare att man vill producera sin egen el, säger Hillevi Hejenstedt.

"I kooperativet ska man inte behöva fuska"

- Kalkylen för våra andelsägare är tillräckligt bra utan att vi skulle behöva laborera med energiskatten, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel som slåss med Dalavindkraft om ledartröjan i Sverige.

Samma sak säger Jan Högberg, projektledare på Dala Vind AB och talesman för de två vindkraftskooperativen Dalavindkraft och Rättviksvind.

- Elskatten har vi aldrig trott att vi skulle komma undan.

- Däremot protesterar vi mot ”uttagsskatten” för vindkooperativ. Den är lika orimlig som om bostadsrättsföreningar skulle beskattas för att ta ut avgifter som ligger under marknadshyran för hyresrätter, a säger Jan Högberg.

Halva elpriset för delaägarna

Så här ser en ungefärlig kalkyl ut för en andel i ett vindkraftverk.

En andel kostar hos O2 Vindel 6.200 kronor och ger rätt att köpa 1.000 kWh till självkostnadspriset 13 öre plus energiskatt och moms, vilket summerar till 57,9 öre.

Det är cirka hälften av vad det kostar på marknaden just nu och ger besparingar på flera tusen kronor per år.

Man kan köpa hur många andelar som helst upp till vad som motsvarar fyra femtedelar av den privata årsförbrukningen.

O2 Vindel störst
Sju stora ekonomiska föreningar dominerar den vindkooperativa kartan i Sverige.

O2 Vindel

Dalavindkraft/Rättviksvind

Svef/Falkenberg Energi

Kvarkenvind/Umeå Energi

Varbergsvind

Kalmarvind/Kalmar Energi

Gässling Ekonomisk Förening/Karlstad Energi (igång sommaren 2009)

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt