Frackning har fått utsläppen av metan att öka dramatiskt

2019-08-16 11:08  
Foto: David R. Tribble/Joshua Doubek

Metoden för att utvinna gas och skifferolja har kritiserats för att den förorenar dricksvattnet. Nu visar forskning frackning också ligger bakom en tredjedel av det senaste årtiondets metanutsläpp.

Frackning, eller hydraulisk spräckning, har blivit en het miljöfråga – inte minst i USA. För att utvinna naturgas och skifferolja skickar man under högt tryck ned stora mängder vatten spetsat med kemikalier i borrhål. Där skapar vätskan sprickor i skifferlagren som frigör den fossila råvaran så att den kan ledas upp till ytan.

Kritiken mot frackning har bland annat handlat om att metoden tillsammans med de kemikalier som används förorenar dricksvattnet, och områden långt ifrån borrhålen kan påverkas. Nu visar det sig dock att utvinningen även ger en annan påtaglig miljöpåverkan.

Det är en studie från Cornell University som hävdar att frackning har bidragit till stora metanutsläpp under det senaste årtiondet. Forskarna har tittat på det kemiska fingeravtrycket hos metan i atmosfären, detta genom att mäta kolatomens massa i gasmolekylen.

Läs mer: EPA: Frackning kan påverka dricksvattnet

Metanet från fossila bränslen, som naturgas, har en högre koncentration av den betydligt tyngre isotopen kol-13 än den metan som kommer från biologiska källor – exempelvis från kor eller våtmarker. Den gasen har en högre andel av den lättare isotopen kol-12. Forskarnas slutsats är därför att omkring en tredjedel av metanutsläppen under det senaste årtiondet kan härledas till hydraulisk spräckning.

Det är en växthusgas som fångar mer värme än koldioxid, och nivåerna har stigit kontinuerligt sedan 2008 med en dramatisk ökning av atmosfäriskt metan mellan 2015-2019.

Läs mer: Chalmers studie avslöjar råoljans totala klimatavtryck

Metan från fossila bränslen tros ha överstigit de naturliga källorna under de senaste tio åren – och forskarna anser att frackning efter gas och skifferolja ligger bakom hälften av metanutsläppen från fossila bränslen. Studien från Cornell University har publicerats i tidskriften Biogeosciences.

– Om vi kan sluta med att släppa ut metan i atmosfären så kommer den försvinna tämligen snabbt, jämfört med koldioxid. Det är en lågt hängande frukt när det gäller att stoppa den globala uppvärmningen, säger Cornell-professorn Robert Howarth till Engineering and Technology.

John Edgren

Mer om: Fracking Utsläpp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt