Energi

En liten ändring i befintliga vindparker kan öka elproduktionen

Foto: Kjell Herskedal
Foto: Kjell Herskedal

De flesta vindturbiner i vindparker snurrar medurs. Men vad skulle hända om man ändrar några av dem till moturs? Mer elektricitet, hävdar tre ingenjörer i en studie.

Publicerad

De flesta vindturbiner snurrar medurs. Och det spelar väl ingen roll åt vilket håll det snurrar. Eller?

En studie, publicerad i Wind Energi Science utmanar dock denna idé om medursrotation. Bakom studien finns tre ingenjörer som menar att det finns goda skäl att ställa om i världens befintliga vindparker – och låta vissa turbinblad jobba moturs. De hävdar nämligen att vindturbinerna med denna lilla ändring skulle kunna generera mycket mer elektricitet, det har bland annat Renew Economy rapporterat om.

Forskarna i studien fokuserar inte på enstaka turbiner som står och gör sin grej, där gör det ingen skillnad. Men i vindkraftparkerna finns mycket att vinna på att justera – där många turbiner vanligtvis står packade i kluster. Det finns fördelar med att placera dem nära varandra, så som lägre kostnader för elledningar och underhåll. Men enligt ingenjörerna kan också den första turbinen i ledet ha en negativ påverkan på kraftgenereringen för de nästkommande.

”En vindvridning i kombination med blad som roterar moturs skulle kunna resultera i en effektökning på 11,5 procent jämfört med en vindturbin som roterar medurs", skriver Antonia Englberger, som är en av författarna.

23 procent mer el

Under optimala förhållanden skulle en turbin bakom den främre turbinen kunna producera 23 procent mer el om dess blad roterade i motsatt riktning mot den första, jämfört med om turbinerna snurrar åt samma håll.

De har skapat modeller efter olika vindförhållanden och utgått från norra halvklotet. Men hur de än testade så kom de alltid fram till att om man placerar en motursturbin efter en medursturbin så genererade det mer elektricitet, jämfört med medursturbiner efter varandra.

I Tyskland stod 2019 runt 30 000 vindturbiner på land och genererade el. Visar det sig att ingenjörerna har rätt med sin studie så finns alltså mycket mer elektricitet att hämta från redan befintliga vindparker – och det bara genom en relativt liten ändring.