Brist på svenskt vårvatten höjer elpriset i vinter

2011-06-02 07:00  
Vårfloden blir extrem om tre vllkor uppnås: mycket snö med högt vatteninnehåll. Höga temperaturer och riklig nederbörd. Foto: Ulf Palm, Mikael Fritzon och Jens Bäckström/Scanpix

De svenska vattenmagasinen är ännu långt ifrån fyllda. Årets vårflod avgör om de kommer upp till normala nivåer. Lågvatten i magasinen ger risk för höga elpriser i vinter.

<p>Tillrinningen till vattenmagasinen brukar kulminera i slutet av maj, ungefär runt veckorna 20 och 21. Det vill säga när vårfloden når de stora älvarna i norra Sverige. I år började snön i fjälltrakterna smälta tidigare än vanligt, efter en ovanligt varm aprilmånad. </p> <p>Frågan är dock om årets vårflod verkligen blir riklig eller bara tidig. Sverige hade ovanligt tjockt snötäcke i vinter. Samtidigt föll det mindre nederbörd än normalt i april, och blåsigt väder kan ha ökat avdunstningen.</p> <p>Svensk Energi för löpande statistik över fyllnadsgraden i vattenkraftverkens magasin. Enligt den senaste översikten har fyllnadsgraden stigit till 38,5 procent den 22 maj, strax över genomsnittet för åren 1950 till 2008. </p> <p>En välkommen påfyllning, eftersom nivåerna i vattenmagasinen varit mycket låga tidigare under våren.</p> <p>Fortfarande har vårfloden inte kommit igång på allvar i Umeälvens och Luleälvens tillrinningsområden.</p> <p>- Vi väntar fortfarande och hur det blir går inte att säga förrän </p> <p>efteråt, säger Maria Lidzell hos Vattenfalls presstjänst.</p> <p>- Det är ännu väldigt låga nivåer, i Suorvadammen (Sveriges största vatten-</p> <p>magasin näst efter Vänern) finns bara åtta procent, det brukar vara tre gånger så mycket vid den här tiden.</p> <p>Längre söderut, i Indalsälven, har vårfloden redan haft sin topp. I Storsjön, som är Indalsälvens största magasin, är nivån för närvarande cirka 90 centimeter över medianvärdet.</p> <p>Välfyllda magasin ger möjlighet att låta den billiga vattenkraften stå för en större del av den svenska elproduktionen. Men en god tillrinning är inte det enda avgörande:</p> <p>Tillrinningen var över det normala i fjol och nivåerna över medelvärdet i mitten av sommaren. Krånglande kärnkraftverk och en kall vinter drev på ökad avtappning ur vattenmagasinen, samtidigt som Sverige importerade el från grannländerna till höga spotmarknadspriser.</p>

Faktorerna som styr årets elpris

1. Svensk efterfrågan. Kalla vintrar och högkonjunktur i industrin ökar behovet av elkraft. Under det senaste året (52 veckor tillbaka) har Sverige använt cirka 144 TWh el.

2. Produktionskostnaden. Vattenkraft ger den billigaste elen. Under torrår måste en större andel genereras med kärnkraft och från bränslekraftverk. Ett normalår produceras runt 65 terawattimmar el från vattenkraft. Ett riktigt blött år kan man få ut 78 TWh, ett verkligt torrår 51 TWh.

3. Elbörsen. Om den svenska produktionen inte hänger med efterfrågan importerar vi el. Spotmarknadspriserna bestäms i sin tur av tillgång och efterfrågan i andra länder.

Erik Mellgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt