Energi

Anmärkningar mot svensk kärnkraft ökar

Det blir allt vanligare med anmärkningar mot de svenska kärnkraftverken. På tio år har antalet förelägganden fyrfaldigats – från cirka fem per år till över 20 förra året.

Publicerad

– Jag tror att vi har blivit lite skarpare genom de granskningar vi utför gentemot industrin. Under den här perioden har vi fått lite mer resurser vilket gör att vi kan ha fler personer som kan sitta ner och granska och gå igenom det under lag som redovisas till oss, säger Lennart Carlsson, chef för kärnkraftsäkerhetsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SR Ekot.

Sveriges tre stora kärnkraftsanläggningar Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, med sammanlagt tio kärnreaktorer, inspekteras minst en gång i veckan.

Ägarna till kärnkraftverken är skyldiga att löpande rapportera sin verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

När Strålsäkerhetsmyndigheten upptäcker brister i teknisk utrustning eller i dokumentation vid kärnkraftverken får ägarna ett föreläggande att åtgärda bristerna.

Antalet förelägganden har stadigt ökat , från ungefär fem stycken år 2000 till över 20 per år förra året, enligt Ekots uppgifter.

Det var efter den allvarliga händelsen vid Forsmark 2006, då strömmen slogs ut i 23 minuter, som Strålsäkerhetsmyndigheten fick större möjligheter att göra inspektioner.

Men Lennart Carlsson säger också att antalet förelägganden kan bero på att de svenska kärnkraftverken är ganska gamla.