Norsk oro för FRA-lagen

2008-12-15 12:33  

FRA-lagen kan kränka norska medborgare. Det slår två norska rapporter fast. Och nu kräver Norges motsvarighet till IT-företagen att den norska regeringen vidtar åtgärder.

Huvuddelen av de tele- och datameddelanden som utväxlas mellan Norge och utlandet korsar gränsen till Sverige.

Detsamma gäller många fax, mejl, sms och samtal vars avsändare och mottagare finns inom Norges gränser.

I bägge fallen riskerar norska medborgares trafikdata att fastna i det svenska signalspaningsnät som riksdagen bestämt att FRA, Försvarets radioanstalt, ska sätta upp i syfte att inhämta försvarsunderrättelser.

Detta slår nu Norges Datainspektion och Post- och telestyrelse fast i två rapporter.

-Jovisst kände vi till detta förut. Men nu fick vi bekräftelse på att så är det, säger Ragnvald Berggrav, kommunikationsrådgivare på ”Förnyelse- och förvaltningsdepartementet” .

ITK-Norge, Norges it-branschorgan, krävde genast efter att innehållet i rapporterna offentliggjorts, att norska regeringen beslutar om kryptering eller andra åtgärder för att hindra att svenska myndigheter ”kan övervaka och registrera norsk e-post och norrmännens mobilsamtal”.

Frågan bereds också av Trafikdepartementet som, enligt uppgift, har för avsikt få till stånd ett möte med svenska myndigheter genast efter nyår.

I Post- och telestyrelsens rapport konstateras att sjökabeln mellan Norge och Storbritannien har ledig kapacitet om den norska regeringen skulle anse det vara önskvärt att styra mer trafikdata förbi Sveriges gränser.

Samtidigt, beskriver rapporten, har också engelsmännen en egen FRA-lag, kallad ”Ripa” (The Regulation of Investigatory Powers Act”, som möjliggör övervakning liknande den svenska.

Den norska Datainspektionen lägger också särskilt vikt vid och varnar för att svenskarna vill skaffa underrättelser i syfte att byta med andra länder.

Myndigheterna i Norge oroas också över att de 15 ändringsförslag som ska avgränsa Sveriges signalspaning är oklara och ännu inte lagfästa.

Lagen om signalspaning börjar gälla vid nyår och från den 1 oktober ska operatörerna i Sverige lämna över trafikdata från kabelnäten.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt