Maktspecial 2003: De 50 som styr IT-Sverige

2003-05-14 08:28  

För första gången rankar Ny Teknik personerna med störst inflytande över den svenska IT- och telekombranschens framtid. Topplistan med femtio namn är en blandning av företagsledare, dataspels-recensenter och forskare. Egentligen har de bara en sak gemensamt. De påverkar vår framtid.

Frälsaren
Att Ericssons nye frälsare, Carl-Henric Svanberg, toppar Ny Tekniks maktlista lär knappast överraska. Men han intar inte platsen enbart i kraft av företagets storlek. I rankningen av makthavarna har vi dessutom poängsatt deras inflytande över politiken, opinionen, hela IT-branschen och människors vardag. Men också deras betydelse för händelseutvecklingen 2003, samt deras framtidspotential.

Carl-Henric Svanberg får därför samsas på prispallen med
Doldisen
Statskontorets Eva-Lotta Löwstedt-Lundell. En riktig doldis, vars beslut påverkar inköp av IT- och telekomutrustning för tiotals miljarder kronor inom den offentliga sektorn. Och i lågkonjunktur är inköpschefernas makt över branschen som störst.

Som trea på listan placerar vi i år Chris Bannister, vd för 3G-operatören Tre. Han är först med lanseringen av 3G-tjänsterna
Trean
i Sverige, och får därmed ett avgörande inflytande över hur de nya tjänsterna kommer att uppfattas. En succé bidrar till ny framtidstro för mobilbranschen. Ett fiasko till en fördjupning av krisen.

På listan finns ett brett spektrum av makthavare. Personer som påverkar IT-branschen i dag och i morgon. Där finns entreprenörer, forskare, riskkapitalister och personer med inflytande över ungdomens IT-intresse. Men också företagsledare, politiker, byråkrater och lobbyister.

Det är överraskande få unga makthavare på listan. Unga entusiaster med visioner imponerar inte på branschen år 2003. Ingen av de gamla internethjältarna platsar - förutom Jonas Birgersson på plats 47.

Datorspelsutvecklaren och direktören Patrick Söderlund, 29 år, hör till undantagen.

Åldermannen Östen Mäkitalo letar sig dock in på listan. Men inte på gamla meriter. Det som premieras är hans förmåga att tänka nytt. Det inger förtroende i branschen.

Att Marie Ehrling, chef för Telia Soneras verksamhet i Sverige, placerar sig högre på listan än Anders Igel, som basar för hela koncernen, kräver kanske sin förklaring. I år är det hon, inte han, som väntas hamna i fokus. Det är nämligen hon som fått uppdraget att snabbt genomföra genomgripande förändringar och skära hårt i den svenska organisationen. Hårdare än de flesta ännu anar.

Stor tillväxtpotential värderas också högre på listan än gamla meriter. Därför hamnar Ericssons nya vd för det lilla plattformsbolaget EMP högre än Jan Wäreby, andreman på Sony Ericsson. Det är tack vare plattformsbolaget och licensintäkter för det avancerade innanmätet till telefonerna, som Ericsson hoppas skaffa sig stora vinster i framtiden. Inte från Sony Ericssons telefonförsäljning.

Makt och inflytande förpliktigar och kan bara vinnas genom andras förtroende. Det är de senaste årens affärer ett klart bevis på.

Därför är makten alltid en färskvara. Så också Ny Tekniks rankning av IT- och telekombranschens 50 mäktigaste kvinnor och män 2003.

SVANBERG TOPPAR NY TEKNIKS LISTA
1.
Carl-Henric Svanberg. Branschen står och faller med den nya kejsaren för landets i särklass viktigaste IT-och telekomföretag Ericsson. Åtnjuter mycket högt anseende, men har aldrig stått inför en liknande uppgift. Behöver allt stöd han kan få av parhästarna på plats elva.

2. Eva-Lotta Löwstedt-Lundell. Härskar över den offentliga verksamhetens val av IT- och telekomleverantörer. Som direktör för enheten för inköpssamordning på Statskontoret har hon ett direkt inflytande över IT-investeringar för 7,3 miljarder kronor om året. Hennes indirekta inflytande är sannolikt flerfalt större. I dessa bistra tider har inköpscheferna extra stor makt över IT-branschen.

3. Chris Bannister. Vd för 3G-operatören Tre, som är först i landet med lanseringen av 3G-tjänster. Därmed får han stort inflytande över svenska folkets första intryck av 3G-tjänsterna. Vilket i sin tur får stor betydelse för hela mobilbranschen.

4. Ulrica Messing. Förtroendet för IT-minister Messing är lågt, men den formella makten har hon. Liksom nätverket. Sedan näringsminister Leif Pagrotskys IT-intresse har falnat hoppas branschen kunna IT-frälsa Messing för att på så sätt nå fram med budskapet till "Han Som Bestämmer".

5. Rickard Eriksson. Skapare av Lunarstorm, svenska ungdomars viktigaste mötesplats på nätet. Med runt 2,7 miljoner besökare i månaden är Lunarstorm den tredje största webbplatsen i landet. Tack vare Lunarstorm har även hundratusentals tjejer lockats att börja använda internet för kommunikation.

6. Nils Gunnar Billinger. Generaldirektör för Post- och telestyrelsen, med ett finmaskigt nätverk bland såväl politiker som näringsliv. Får utökad makt i och med den nya telelagen som träder i kraft i sommar. Älskar att använda sin makt, inte minst mot Telia. Men i år lär både Vodafone och Tele2 få känna av hans hårda nypor.

7. Lena Torell. Stort inflytande i kraft av både sin person, sin position och sitt internationella nätverk. Hon är på väg att återuppväcka IVA, en av landets mest prestigefyllda men sömniga nätverk. Som vd för Ingenjörsvetenskapsakademien är hon också en viktig remissinstans för allt som rör IT och telekom i Sverige. Ledamot i Ericssons styrelse.

8. Christer Fåhreaus. Karismatisk entreprenör som lyckats locka investerare till sina visionära IT-företag trots dåliga tider. Under krisåret 2002 fick Anoto in hela 230 miljoner kronor. Men årets investeringsrunda lär bli tuffare. Som vd för flaggskeppet Anoto försöker han skapa en världsstandard för digitala pennor.

9. Peter Löthberg. Svensken som ända sedan början av nittiotalet haft ett stort inflytande över utvecklingen av internet i världen. Och den makten har han fortfarande. Lite av en särling, som allt mer sällan syns på hemmaplan. Såväl den amerikanska nätverksgiganten Cisco som svenska Tele2 och Sunet rådgör med Löthberg.

10. Per Eriksson. Generaldirektör för Vinnova, vars personliga drivkraft, debattlystnad och nätverk, väger tyngre på listan än den miljard kronor han har att fördela på olika utvecklingsprojekt. Nära kontakt med såväl departement som Ericssons högsta ledning. Utformade regeringens plan för att dämpa krisen inom IT- och telekomsektorn i höstas.

11. Per-Arne Sandström och Håkan Eriksson.
Som andreman på Ericsson med huvudansvar för sparprogrammet har Sandströms beslut konsekvenser för stora delar av den svenska IT-branschen. Och som nyutnämnd FoU-chef får Håkan Eriksson den otacksamma rollen att drastiskt minska FoU-kostnaden ner mot 15 miljarder. Mer lockande för honom är säkert den nyvunna makten över nätarkitekturen i framtidens mobilsystem. På listan räknar vi dessa två som en person.

12. Marie Ehrling. Chef för Telia Sonera i Sverige, med uppgift att förändra verksamheten i grunden, vilket kommer att kräva betydligt större nedskärningar än de flesta ännu anar.
Omvittnat bra på att hantera kundrelationer i kris; en erfarenhet som kommer att behövas under de kommande tuffa förhandlingarna med facket.

13. Lars Öjefors. Vd för Industrifonden och en av drivkrafterna bakom entreprenörskapsnätverket Connect. När andra riskkapitalister slickar såren efter IT-bubblan satsar han stort på nya idéer kring landets högskolor.

14. Anders Igel. Vd för Telia Sonera, högst värderat av IT- och telekombolagen på börsen. Han har lovat årliga samordningsvinster på 3 miljarder kronor. Hans beslut påverkar 30 000 anställda, merparten av landets 4,4 miljoner hushåll och 900 000 svenska aktieägare.

15. Christer Svensson. Halvledarforskare med världsrykte och även aktiv som entreprenör. Medgrundare av IT-företagen Switchcore och Optillion. Professor vid Linköpings universitet och ledamot i Intels forskningsråd.

16. Henrik Rudin. Sveriges mest lästa IT-skribent. Recenserar teve- och datorspel i Aftonbladet, och har därmed ett stort inflytande över tonåringarnas datorvanor och krav på datorkapacitet i hemmet. Hans betygssättning av spelen styr vilka av titlarna som hamnar på tio-i-topp-listan.

17. Jens Zander. Stort inflytande över nästa generations mobilsystem, 4G, genom sitt engagemang inom EUs sjätte ramprogram och som forskningsansvarig för Wireless at KTH. Sjätte ramprogrammet väntas satsa 15-20 miljarder kronor på 4G. Professor i radioteknik vid KTH. Samarbetar bra med Håkan Eriksson, rankad elva på listan.

18. Torbjörn Johansson. Teknisk chef för IBM i Sverige, och en av landets mest inflytelserika envangelister för Linuxbaserade datorkluster och superdatorer ute i industrin. Ledamot av kommittén som styr Bluetooth-standarden.

19. Patrick Söderlund. Vd för Digital Illusions, som utvecklat datorspel som Battlefield 1942, Shrek och Rallisport Challenge. Placerade sig i år på 71a plats på listan över Europas 500 snabbast växande teknikföretag under de senaste tre åren.

20. Saandep Chennakeshu. Nyutnämnd vd för Ericssons plattformsbolag, EMP, som koncernen valde att behålla när mobiltelefonbolaget fusionerades med Sony. Ska visa att även Ericsson kan tjäna pengar på licenser. Säljer mobilens inre till såväl Sony Ericsson som till deras konkurrenter.

21. Sigrun Hjelmquist. Har sina IT-fingrar i allt fler storbolag, bland annat som styrelseledamot i Sandvik och Handelsbanken. Riskkapitalist på Brainheart, med stort kontaktnät som vice ordförande i Svenskt Näringsliv och ordförande i näringslivsrådet på IVA.

22. Östen Mäkitalo. Förmågan hos "världens Mr Mobile" att tänka nytt, fortsätter att imponera och inge respekt. Nu propagerar han för mer forskning på människornas behov av mobilitet, och mindre på tekniken. Efter Telias sammanslagning med Sonera ansvarar han för hela den mobila affären.

23. Per Tjernberg. Ny inköpschef på Ericsson med uppgift att effektivisera inköpsprocessen, och därmed väntas kräva än mer av underleverantörerna till landets telekomjätte.

24. Lars-Johan Jarnheimer. Ungdomlig ålderman i mobilbranschen, som med framgång hävdat att ett lågt pris är bättre säljargument än en teknikförkortning. Styr Stenbeckssfärens telekoncern Tele2 med järnhand. Men håller sig inom sfären. Ingen nätverkare.

25. Bengt Nordström. Mediernas älskling, som citeras så fort det behövs en oberoende röst från mobilbranschen. Orädd och respekterad. Vd för konsultbolaget Northstream.

26. Mikael Törnwall. IT- och telekomreporter på näringslivets husorgan Dagens Industri. Han som tycker till om allt från senaste handdatorn till Michael Treschows styrelsearvode.

27. Stig Ouvrier. Telia Soneras styrelseledamot i mobilvärldens nya allians OMA, med över 300 medlemsföretag, däribland Ericsson, Microsoft och Intel, med syfte att vända krisen och få fart på mobilanvändningen i världen.

28. Johan Hernmarck. Vd för riskkapitalbolaget IT Provider, som nyligen etablerat en ny fond som skall investera 1,2 miljarder kronor i nordiska teknikbolag, med fokus på IT- och telekommunikation i Sverige och Finland.

29. Herbert Zirath. Hyllad professor i höghastighetselektronik på Chalmers. Har lyckats få forskningsanslag på hela 60 miljoner kronor i dessa bistra tider. Arbetar deltid på Ericsson Microwave och är styrelseledamot i Teknikvetenskapliga forskningsrådet.

30. Jan Wäreby. Andreman på Sony Ericsson, med ambition att bli världsledande men som än så länge tvingats redovisa fallande marknadsandelar. Lovar vinst i år.

31. Anders Ynnerman. Ordförande för SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, med tungt inflytande över fördelningen av de offentliga forskningsanslagen till landets superdatorer, liksom över stordatorutvecklingen i näringslivet.

32. Ann-Marie Engwall. Chef för telekomavdelningen på Post- och telestyrelsen, med stor integritet och pondus och stort inflytande över de många regleringsbeslut som påverkar telekommarknaden.

33. Mikael Pawlo. Sveriges flitigaste debattör om öppen källkod. Drivande kraft bakom nättidningen Gnuheter.com, där Linux och fenomenen öppen källkod och fri programvara diskuteras. Syns också ofta i IDGs datortidningar. Jurist på Advokatfirman Lindahl.

34. Håkan Lans. Superuppfinnaren ligger bakom en av förra årets kandidater till Årets svenska IT-företagare - det unga företaget CNS Systems i Linköping, som snabbt fått ett internationellt genombrott med sina system baserade på Lans teknik.

35. Lars Thylén. Fotonikprofessor på KTH som ofta hörs i den forskningspolitiska debatten. Kring hans forskargrupp har flera nya optoföretag knoppats av. Själv var han med och startade Optillion.

36. Patrik Fältström. Svensk ledamot i Internet Architecture Board, IAB, som styr arbetet i IETF där många av de tekniska standarder som används på internet bestäms.

37. Ylva Hambraeus-Björling. Vd för branschföreningen IT-företagen, med 550 medlemmar. Hon försöker lyfta IT till en fråga för hela näringslivets tillväxt och inte bara för IT-branschens. Behöver hjälp från tyngre makthavare.

38. Bo Dahlbom. Chef för det nya superinstitutet för svensk IT-forskning Siti. Har inte mycket pengar, men är stark opinionsbildare, med stort kontaktnät och nära samarbete med näringsdepartementet.

39. Jon Risfelt. Fram till nyligen vd för Vodafone i Sverige, som tar en allt mer aktiv del i den svenska debatten. Väntar på nytt uppdrag som börs-vd.

40. Simon Brown. Engelsmannen som är Bill Gates högra hand i Sverige. Vd för Microsoft Sverige som försöker möta hotet från öppen källkod. Säljer för 2,85 miljarder kronor om året i Sverige.

41. Östen Frånberg. Svensk representant i Internet Society, ISOC, som bland annat arbetar med att utveckla internets tillgänglighet och användbarhet. Är också ordförande i II-stiftelsen, som driver den svenska domänen .se och som arbetar med nätets infrastruktur i Sverige.

42. Ann-Marie Nilsson. Har ett av branschens bästa kontaktnät. Tidigare chef för IT-företagen, numera styrelseproffs och ordförande för avdelningen IT inom IVA.

43. Jan Danielsson. Vd för Teracom, Sveriges kraftfullaste radiobaserade infrastruktur. Ansvarar för det nya marksända digitaltevenätet, som ska stå klart 2005.

44. Sara Kullgren. Vd för Nokia Mobile Phones i Skandinavien och därmed stort inflytande över tio miljoner av världens mest erfarna mobilkunderns val av telefon. Tillhör inget av landets inflytelserika nätverk.

45. Hans Wallberg. En doldis med stort kontaktnät och inflytande över den tekniska utvecklingen av Sveriges mest avancerade nät, universitetsdatanätet Sunet. Sitter i Sunets styrelse, och är datachef för Umdac, datacentralen vid Umeå universitet.

46. Peter Roslund. När regeringen ska utreda IT kallar de på Piteås kommunalråd Peter Roslund. Den stora bredbandsutredningen och utredningen om stomnät till kommunerna är avklarade. Nu funderar han över hur statens olika stomnät ska slås samman till ett.

47. Jonas Birgersson.
...trots allt. Han finns fortfarande med som opinionsbildare i periferin. Numera som vd, grundare och största ägare för Labs2 Group.

48. Peter Seipel. Ett världsnamn inom IT-rätt, professor i rättsinformatik på Stockholms universitet och tidigare vice ordförande i den snart avvecklade IT-kommissionen.

49. Jan Rudling. Vd TCO Development, som sätter gränsvärden för mobiltelefoners strålning, användbarhet och miljöanpassning. TCO påverkade en gång världens datortillverkare att sänka strålningen från datorskärmarna.

50. Hidayet Tercan. Generalsekreterare i nätverket Transfer, som syftar till förbättrat samarbete mellan skola och näringsliv för att öka intresset för IT-branschen. Sitter i regeringens IT- och demokratigrupp.

TYCK TILL: Granska listan och överraskas, skratta, bli förbannad och tyck till. Vem vill du ha in, vem vill du ta bort? Skicka in förslag och motivera varför till: maktlistan@nyteknik.se


HÖGODDSARE MED FALLHÖJD
Ju högre upp i makthierakin, desto mer dramatiskt blir raset. För dagen hyllas Ericssons Carl-Henric Svanberg (1). Men hans uppdrag är ett av näringslivets tuffaste genom tiderna. Anotos vd Christer Fåhraeus (8), har också mycket att bevisa. Som övertygande visionär har han fått mångas förtroende, men nu kräver investerarna resultat. Marie Ehrling (12), har aldrig tidigare stått inför så krävande uppgifter. Hon ska förvandla Telia Soneras svenska verksamhet i grunden. Chris Bannister (3), vd för Tre, får säkert svårt att kvalificera sig i toppen nästa år. Det är under 2003 han har makt att påverka konsumenterna. Redan nästa år får han hård konkurrens av Telia, Tele2 och Vodafone. Patrick Söderlund (19), vd för Digital Illusions, tillhör den hårt utsatta datorspelsbranschen, där flera konkurrenter redan gått i konkurs.

DE BORDE FINNAS PÅ LISTAN
Svenskt Näringsliv borde kunna spela en betydligt mer aktiv roll som lobbyist för IT- och telekombranschen. Men organisationen befolkas fortfarande av för många äldre män med erfarenhet mest från verkstadsindustri. Kanske kommer tillträdande vd Ebba Lindsö ta sig in på Ny Tekniks lista nästa år.

Hård kritik får också Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren för att han aldrig använder sitt inflytande. Konkurrensverket får dessutom en ännu viktigare roll i sommar när den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft. Kanske vaknar han till liv då.

Nuteks generaldirektör Per-Ola Eriksson platsar inte heller på listan över makthavare med inflytande över IT- och telekombranschen. Även han kritiseras för att vara för passiv när det exempelvis gäller frågor om IT-strukturen. Han lämnar sitt uppdrag i sommar för att bli Norrbottens nästa landshövding. Någon efterträdare är ännu inte utsedd.

IVRIGASTE LOBBYISTERNA
Bland de professionella lobbyisterna finns Lena Torell (7), vd för IVA, Sigrun Hjelmquist (21), vice ordförande i lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv och Ylva Hambraeus-Björling (37), vd för branschorganisationen IT-företagen. Men även Vinnovas vd Per Eriksson (10) får höga lobbypoäng tack vare sina goda kontakter med näringsdepartementet och Ericssons högsta ledning. Bo Dahlbom (38), chef för det nya superinstitutet för svensk IT-forskning Siti, är en viktig opinionsbildare med stort kontaktnät och nära samarbete med näringsdepartementet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt