Luftskepp får ny roll i försvaret

2002-11-18 06:54  

Heliumfyllda luftskepp utrustade med spaningsutrustning som drivs med solceller kan bli ett nytt inslag i USAs krigsmakt. Försvarsledningen har begärt in offerter på sådana farkoster från de tio största vapentillverkarna till februari nästa år.

Försvarsledningen i Pentagon är förtegen om hur luftskeppen ska användas. De ska mest liknas vid de s k blimpar som användes för att försvara London mot tyska luftanfall under andra världskriget.

Enligt Los Angeles Times finns det planer på att placera ett antal blimpar på mycket hög höjd, drygt 20000 meter, utmed USAs kuster. Både på den västra och den östra sidan av landet.

Blimparna ska kunna bära sensorer som kan varna för attacker mot USAs territorium i form av missiler, flygplan eller fartyg.

Sensorerna ska få energi från solceller som kan verka på hög höjd. På så vis ska blimparna kunna tjänstgöra under långa perioder utan översyn.

För att klara att bära tung spaningsutrustning på den höga höjden tänker sig beställarna i Pentagon att blimparna byggs i exempelvis aramidfiber.

I mars ska Pentagon välja ut något av förslagen och låta vinnaren ta fram en prototyp. Blimparna får enorma proportioner och bedöms inte kunna vara i tjänst förrän 2010. De ska kunna bära två ton last.

Fördelen med att stationeras på så hög höjd är att de ligger ovanför jetströmmarna och inte påverkas av vanliga vindar. Därför ska de relativt enkelt kunna manövreras i rätt position. På den höjden är de också okänsligare för missilangrepp. Samtidigt "ser" de bättre än spaningssatelliter.

Bland de tillfrågade företagen finns Lockheed Martin, Raytheon och Boeing, jättar bland de amerikanska vapenleverantörerna, men också specialister som Aero Vironment, företaget som byggde det solcellsdrivna höghöjdsplanet Monrovia.

Så sent som i våras förekom spekulationer om att Boeing skulle använda sig av det kunnande som det ekonomiskt utblottade tyska företaget Cargolifter skaffat sig inom området stora luftskepp. Boeing har senare dragit sig ur vidare samarbete med Cargolifter.

Lockheed har antytt att man tänker sig ett luftskepp som manövreras av fyra solcellsdrivna elmotorer. Ett sådant luftskepp skulle kunna klara sig utan underhåll i flera månader. Sannolikt måste farkosterna tas ner för att tankas med nytt helium efter några månader.

USA har vid tidigare tillfällen använt blimpar och mindre luftskepp för olika försvarsuppgifter, eller i jakten på smugglare. Men om Pentagon nu beslutar sig för den här sortens farkoster är det första gången i USAs historia som luftskepp får en strategisk betydelse för landets försvar.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt