Opinion

”Laddstolpar lika bortkastat som etanolpumparna”

Foto: Chargemaster
Foto: Chargemaster
Sven Åke Svensson.
Sven Åke Svensson.

LÄSARBREV. Slopa stödet till laddstolparna. Enda framkomliga vägen för elbilarna är att ha utbytbara batterier som kan laddas optimalt på macken när det finns kapacitet i elnätet, skriver Sven Åke Svensson.

Elbilar kommer säkert att utföra en stor del av transporterna i framtiden. Dock kommer dagens elbilar med fasta batterier aldrig att användas för längre transporter. De pengar som i dag satsas på elstolpar kommer att vara lika bortkastade som de pengar som satsades på att varje bensinmack skulle ha en etanolpump.

Elnätet lider redan i dag av kapacitetsbrist och kommer aldrig att kunna byggas ut för laddstolpar vid varje hus. Dessutom kommer produktionen av förnybar el aldrig att kunna anpassas till behovet av laddning. Enda sättet att anpassa produktionen till behovet är att buffra el i batterier och då kommer man snabbt fram till att det är enklare och framförallt snabbare att byta batteri i bilen än att vänta på att få det laddat.

För längre transporter ser jag bara en lösning, elmackar som man kör in till och byter batteri. Det finns system som byter batterier lika snabbt som man tankar dagens fossildrivna bilar. Lastbilar kan använda samma batterier som personbilar men ”tanka” fler batterier.

Det finns flera fördelar med systemet:

  • Elnätet behöver bara byggas ut till mackarna.
  • Mackarna blir en viktig del i det smarta elnätet, de kan ladda när det finns gott om sol och vind och kan mata tillbaka el till nätet vid effektbrist.
  • Bilisterna ”tankar” snabbt, det vill säga byter batteri.
  • Batterierna som ägs av kedjor av mackar behöver sällan eller aldrig snabbladdas vilket ökar livslängden. Samtidigt får batterierna professionell skötsel och kan till exempel urladdas regelbundet.
  • Nya batterier med längre räckvidd eller lägre vikt kan enkelt införas och användas i befintliga fordon.
  • Dagens utveckling kan endast vändas om antingen politikerna tar kommandot och drar in stödet för laddstolpar och utreder hur elbilslandet Sverige ska fungera eller om någon biltillverkare kommer med en bil med utbytbart batteri och egna mackar.

Sven Åke Svensson

Ystad